Hành trình đức tin

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3992 | Cập nhật lần cuối: 12/17/2014 6:39:33 PM | RSS

Hành trình đức tinMỗi hành trình đức tin là một tác phẩm của ân sủng Chúa. Nó khởi đầu với lời gọi của Chúa và tiếp tục với sự hiện diện của Chúa đi bên cạnh chúng ta từng giai đoạn của hành trình. Chúa soi dẫn đường đi khi gặp đêm tối. Chúa làm phấn khởi tinh thần khi tâm hồn chúng ta đuối sức. Chúa nâng chúng ta dậy khi chúng ta sa ngã. Chúa “ban ân sủng” cho mỗi đoạn đường của chúng ta.

***

Thời gian cử hành "NĂM ĐỨC TIN" (11.10.2012 - 24.11.2013), Giáo Hội mời gọi các kẻ tin nhìn lại hành trình đời sống đức tin của mình, nhận ra những sai sót, những bất cập, cùng ý thức và quyết tâm sống trung thực và trọn vẹn hơn hồng ân đức tin, nhằm góp phần Phúc Âm hóa đời sống nhân loại cùng chia sẻ hồng ân đức tin cho đồng bào và đồng loại trong môi trường văn hóa xã hội hôm nay.

Nội dung tập sách nầy ghi lại sơ lược những gì đã được nói và làm trong bổn phận - (1) tuyên xưng đức tin, - (2) cử hành đức tin, - (3) sống đức tin và giáo dục đức tin, - (4) Phúc Âm hóa đời sống con người và chia sẻ hồng ân đức tin cho đồng bào và đồng loại. Với chủ đích là nhằm gợi ý và mở đường cho các kẻ tin trong gia đình, trong cộng đoàn, cùng nhau nhìn lại hành trình đời sống đức tin của mình, và chung lòng chung sức giúp nhau sống trọn vẹn hồng ân đức tin, Phúc âm hóa đời sống, cùng chia sẻ hồng ân đức tin cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại trong xã hội đất nước cùng thế giới hôm nay.

Gioan B. Phạm Minh MẫnThông tin chi tiết

Hành Trình Đức Tin
Tác giả: HY Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Mời bạn đón đọc

Hành trình đức tin

A.T