Kitô giáo và các tôn giáo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4135 | Cập nhật lần cuối: 12/17/2014 6:35:12 PM | RSS

Kitô giáo và các tôn giáoVấn đề về các mối tương quan giữa các tôn giáo ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều sự kiện khác nhau đem lại cho vấn đề nầy một tầm mức có tính cách thời sự. Trước hết, sự tương thuộc càng ngày càng gia tăng giữa các quốc gia trên thế giới diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau: thông tin liên lạc phổ biến rộng rãi hơn trong phần lớn các quốc gia, các cuộc di dân không còn là một kỷ niệm của quá khứ, kỹ thuật và nền kỹ nghệ tân kỳ đã tạo nên những cuộc trao đổi mà trước đây nhiều quốc gia chưa từng biết đến. Những yếu tố đó, dưới nhiều phương thức dị biệt, rõ rệt đang chi phối các lục địa và các quốc gia; và, dù bằng cách nầy hay cách khác, không một phần đất nào trên thế giới có thể tự đánh giá là xa lạ với chúng.


Thông tin chi tiết

KITÔ GIÁO & CÁC TÔN GIÁO
Bản dịch từ bản pháp văn « le christianisme et les religions » do Centurion – Les Éditions du Cerf, Paris, năm 1997. Xuất bản với giấy phép của Đức TGM Joseph Doré và « Les Éditions du Cerf »

Người dịch : Nguyễn Đăng Trúc
Đọc lại : Linh mục Đamianô Trần Minh Công O.Cist
Linh mục Vicentê Lê Phú Hải O.M.I

Mời bạn đón đọc

Kitô giáo và các tôn giáo

A.T