Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3758 | Cập nhật lần cuối: 12/22/2014 4:33:04 PM | RSS

Ấn Phẩm Định Kỳ


Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt NamTuần tin Hội đồng Giám mục Việt NamTuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam

--------Số 01/2015 _______ Số 0@/2015 ________ Số 03/2015Thông tin chi tiết

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tác giả: HĐGMVN

Mời bạn đón đọc

A.T