Sứ mạng

 • Tín hữu giáo dân trong sứ vụ của Giáo hội

  Tín hữu giáo dân trong sứ vụ của Giáo hội

  7/23/2020 9:56:40 AM

  Công đồng chung Vatican II đặc biệt quan tâm đến vị trí và nhiệm vụ của người tín hữu giáo dân trong Giáo hội và trong xã hội. 

  ...xem chi tiết

 • Nên thánh cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

  Nên thánh cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

  7/1/2020 5:33:04 AM

  Nhờ ba chức năng Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế, Kitô hữu giáo dân có vinh dự và trách nhiệm tham gia công cuộc xây dựng Giáo Hội và truyền giáo.

  ...xem chi tiết

 • Linh đạo giáo dân

  Linh đạo giáo dân

  5/12/2020 12:39:13 PM

  Theo tông huấn Christifideles Laici, chân dung người Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội được diễn tả qua 3 chiều kích: mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (5)

  Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (5)

  7/12/2017 6:42:13 PM

  ...họ không chỉ giới hạn sự cộng tác của mình trong phạm vi giáo xứ hay giáo phận, nhưng cố gắng mở rộng phạm vi tới các lãnh vực liên xứ, liên giáo phận, quốc gia và quốc tế.

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (4)

  Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (4)

  6/16/2015 2:09:20 PM

  Sự thông hiệp trong Giáo Hội gồm các thành phần khác biệt và bổ túc nhau theo ơn gọi và địa vị, gồm các thừa-tác-vụ, các đoàn sủng, và các trách nhiệm khác nhau. Nhờ đó, mỗi tín hữu giáo dân có liên hệ với toàn thần và đem lại phần đóng góp cho toàn thân.

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (3)

  Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (3)

  6/10/2015 11:52:30 PM

  Nhờ phẩm giá chung do phép Rửa tội, người tín hữu giáo dân là người đồng trách nhiệm với tất cả các vị thừa-tác-viên đã được phong chức thánh, với các tu sĩ nam nữ, đối với sứ mệnh của Giáo Hội.

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (2)

  Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (2)

  7/12/2017 2:27:27 AM

  Người giáo dân chỉ nhận diện mình, nhận chân bản tính nguyên thủy của mình bên trong mầu nhiệm của Giáo Hội là mầu nhiệm hiệp thông...

   

  ...xem chi tiết

 • Khóa Lãnh đạo với các nhân đức Kitô giáo

  Khóa Lãnh đạo với các nhân đức Kitô giáo

  8/8/2016 5:09:34 AM

  Khóa học do Lm. Felipe Gomez, giảng viên EAPI, trình bày, với 80 học viên giáo dân, gồm 23 doanh nhân, 18 giáo viên, 17 cán sự xã hội và công nhân viên chức, 16 kế toán viên, nhân viên ngân hàng và 4 y, bác sĩ...

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici (8): số 40-44

  Tông huấn Christifideles Laici (8): số 40-44

  7/15/2015 2:49:20 PM

  Giữa bao nhiêu biên đổi của thế giới lao động và kinh tế đang bị đảo lộn, anh em tín hữu giáo dân phải là kẻ tiền phong đứng ra tìm các giải pháp cho nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, tranh đấu để chấm dứt các bất công do các tổ chức bất công của lao động...

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (7)

  Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (7)

  7/7/2015 11:19:32 AM

  Trong việc đóng góp cho gia đình nhân loại mà Giáo Hộì phải chịu trách nhiệm, các giáo dân chiếm một chỗ đứng đặc biệt, vì “đặc tính trần thê” của họ đòi họ dấn thân “đem đạo vào đời” theo cách thế cá biệt mà không ai thay thế được.

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (6)

  Tông huấn Christifideles Laici - Kitô hữu giáo dân (6)

  6/25/2015 9:20:26 AM

  Ơn gọi nên Thánh của người Kitô hữu, đó là mục đích tiên quyết. Điều này phải được biểu lô trong ơn Chúa Thánh Thần phát sinh nơi người tín hữu (109) để họ lớn lên cho đên tuổi trưởng thành sung mãn của đời sống đạo và đến mức trọn lành của đức ái.

  ...xem chi tiết

 • Tông huấn Christifideles Laici (1)

  Tông huấn Christifideles Laici (1)

  5/22/2015 7:34:00 PM

  ... việc Chúa Thánh Thán đang làm là tiếp tục canh tân Gìáo Hội, tạo nên sức sống thánh thiện mới với sự tham gia của một số đông tín hữu giáo dân. Víệc tham gia này được thể hiện trong nhiều hình thức... hợp tác mới giữa linh mục, tu sĩ và giáo dân.

  ...xem chi tiết

 • BILA X: “Vai trò và Sứ mệnh của Giáo dân trong thế kỷ 21”

  BILA X: “Vai trò và Sứ mệnh của Giáo dân trong thế kỷ 21”

  3/6/2015 1:50:22 PM

  Ngày 2.3.2015, Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã khai mạc Hội nghị Giám mục đặc trách Tông đồ Giáo dân (BILA) lần thứ X tại Trung tâm mục vụ của Dòng Camillô ở Latkrabang, Thái Lan...

  ...xem chi tiết

 • Người giáo dân trưởng thành

  Người giáo dân trưởng thành

  2/9/2015 9:08:26 PM

  Làm thế nào để giáo dân có khả năng làm cho Giáo Hội được thiết lập thực sự trên một mảnh đất, trong một cộng đồng dân tộc, làm cho Giáo Hội sống đầy đủ ơn gọi, sứ mạng, trách nhiệm của mình trong một cộng đồng xã hội, ... cùng làm việc với Hàng Giáo Phẩm? 

  ...xem chi tiết

 • Người Tông đồ giáo dân theo gương Thánh Gia

  Người Tông đồ giáo dân theo gương Thánh Gia

  1/12/2015 8:30:33 PM

  Không thể có một tín hữu đạo đức, không thể có một linh mục nhiệt thành, ... và nhất là không thể có vị Giáo Hoàng thánh thiện và nhân hậu như Gioan XXIII nếu không có nền giáo dục đạo hạnh và mẫu mực từ gia đình của ngài.

  ...xem chi tiết

 • Giáo xứ: Gia đình của các gia đình thừa sai

  Giáo xứ: Gia đình của các gia đình thừa sai

  1/8/2015 9:45:52 AM

  Nếu gia đình quy tụ nhau quanh bàn ăn hàng ngày, thì giáo xứ là gia đình rộng lớn hơn quy tụ nhau quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.

  ...xem chi tiết

 • Giáo xứ: Cộng đoàn hiệp thông để truyền giáo

  Giáo xứ: Cộng đoàn hiệp thông để truyền giáo

  1/8/2015 9:01:41 AM

  Nếu gia đình có sứ mệnh gìn giữ, biểu lộ, và thông truyền tình yêu Thiên Chúa, và từ đó phản chiếu cách sống động cũng như tham dự một cách huyền nhiệm vào tình yêu thần linh đó, thì giáo xứ mang sứ mệnh cùng độ sâu ấy...

  ...xem chi tiết

 • Vấn đề đào tạo giáo dân của Giáo hội ngày nay (2)

  Vấn đề đào tạo giáo dân của Giáo hội ngày nay (2)

  12/14/2014 9:26:13 PM

  Việc đào tạo hàng giáo dân trưởng thành còn là trách nhiệm của chính người giáo dân, nhất là của những người làm cha làm mẹ, làm huynh trưởng các phong trào giáo dân, các bậc đàn anh đàn chị trong các hội đoàn, tổ chức Công giáo tiến hành.

  ...xem chi tiết

 • Vấn đề đào tạo giáo dân của Giáo hội ngày nay (1)

  Vấn đề đào tạo giáo dân của Giáo hội ngày nay (1)

  12/11/2014 7:56:07 PM

  BBT xin giới thiệu loạt bài về đào tạo Giáo dân do thầy Giêrônimô Nguyễn Văn Nội, Giảng viên Học viện mục vụ, nhằm phục vụ cho việc Phúc âm hóa cộng đoàn Giáo xứ.

  ...xem chi tiết

 • Gương truyền giáo của Giáo hội Ấn Độ

  Gương truyền giáo của Giáo hội Ấn Độ

  12/3/2014 11:27:17 AM

  Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ - với hơn 13 triệu tín hữu - là một trong những Giáo Hội linh động nhất của Giáo Hội Công Giáo tại Á Châu.

  ...xem chi tiết

 • Ơn gọi và sứ vụ của giáo dân trong Giáo hội và thế giới (1)

  Ơn gọi và sứ vụ của giáo dân trong Giáo hội và thế giới (1)

  11/18/2014 6:56:12 PM

  Giáo huấn của Công đồng và các Giáo hoàng kế tiếp về ơn gọi và sứ vụ của giáo dân trong Giáo hội và thế giới...

  ...xem chi tiết

 • Đáp lại lời mời

  Đáp lại lời mời

  11/6/2014 8:40:19 AM

  Trước đây, tôi đã bao lần viện hết lý do này đến lý do nọ, khước từ lời mời gọi của Chúa, chẳng chịu đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể Chúa?

  ...xem chi tiết

 • Sống xứng đáng với ơn kêu gọi

  Sống xứng đáng với ơn kêu gọi

  11/3/2014 6:33:52 AM

  Tôi đã sống thật lòng khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại chưa? Cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi không thể tránh khỏi những va chạm trong các mối quan hệ với những người chung quanh; song, thánh Phaolô đã chỉ ra cho tôi một phương cách hữu hiệu...

  ...xem chi tiết

 • Vai trò của người giáo dân trong GH Việt Nam 50 năm qua (1)

  Vai trò của người giáo dân trong GH Việt Nam 50 năm qua (1)

  11/1/2014 5:42:33 AM

  Người giáo dân ngày nay vẫn đang phải đối diện với những vấn đề của thời đại mình, những vấn đề mới được đặt ra trong hầu hết mọi lĩnh vực.

  ...xem chi tiết

 • Vai trò của người giáo dân trong GH Việt Nam 50 năm qua (2)

  Vai trò của người giáo dân trong GH Việt Nam 50 năm qua (2)

  10/23/2014 8:24:26 PM

  Giờ giáo dân đã điểm. Làm một Kitô hữu, chưa bao giờ là một việc dễ dàng, ngày xưa cũng vậy mà ngày nay cũng thế. Muốn theo Chúa Kitô cần phải can đảm chọn lựa dứt khoát, thường thường là phải lội ngược dòng...

  ...xem chi tiết