Tin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1252 | Cật nhập lần cuối: 7/8/2017 11:20:27 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Các em thân mến!

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu đến không phải để phá huỷ lề luật của các tổ phụ và tiên tri, nhưng đến để làm cho trọn. Luật cũ mặc dù cũng là luật bởi trời do Thiên Chúa dạy bảo. Luật ấy gắn liền với giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, nhưng còn mang nặng tính cách nặng vụ hình thức, thích hợp với não trạng dân chúng vào cái thuở xa xưa ấy. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17).

Lạy Chúa, xin cho con được trở nên hoàn thiện, nhờ bền lòng vững chí, bước đi theo con đường Thập Giá Đức Kitô. Amen.

Tin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnhTin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh