Tây phương

 • Cốt lõi tư duy khoa học phương Tây

  Cốt lõi tư duy khoa học phương Tây

  3/23/2015 9:04:18 AM

  Trích đoạn bài nói chuyện của nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn với các du học sinh Pháp ngữ ngày 8.8.2013 tại Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ Giáo dục (CNF) TP. HCM.

  ...xem chi tiết

 • Người phụ nữ thách thức bạo quyền

  Người phụ nữ thách thức bạo quyền

  3/7/2015 8:48:02 AM

  Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, BBT xin giới thiệu với quý độc giả bài của giáo sư Bùi Văn Nam Sơn về bà Hannah Arendt (1906-1975), nhà tư tưởng thế kỷ XX.

  ...xem chi tiết

 • Khái quát về suy luận

  Khái quát về suy luận

  11/25/2014 4:06:13 PM

  Ngoài những hình thức biểu thị tư tưởng, tư duy còn có các hình thức sản sinh ra tư tưởng mới từ các tư tưởng đã có, rút ra các tri thức mới từ tri thức đã biết. Hình thức đó gọi là suy luận.

  ...xem chi tiết

 • Giá trị của triết học

  Giá trị của triết học

  10/16/2014 12:46:06 AM

  Chúng ta cần phải học triết học  là vì bản thân những câu hỏi; vì những câu hỏi này mở rộng quan niệm của chúng ta về cái khả hữu, làm giàu trí tưởng tượng trí tuệ của chúng ta và giảm bớt những sự chắc chắn có tính cách giáo điều... nhưng trên hết vì, qua sự lớn lao của thế giới mà triết học chiêm ngắm, tinh thần cũng trở nên lớn lao, và có thể hợp nhất với thế giới, sự hợp nhất này là lợi ích cao nhất của nó.

  ...xem chi tiết