Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4087 | Cập nhật lần cuối: 7/1/2015 9:31:10 AM | RSS
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
2 năm không chọn được giáo hoàng. 4.7.1415 – 11.11.1417
205 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory XII 30 November 1406 – 4 July 1415
(8 năm)
Venice, Republic of Venice
204 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Innocent VII 17 October 1404 – 6 November 1406
(2 năm)
Sulmona, Kingdom of Naples
203 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Boniface IX 2 November 1389 – 1 October 1404
(14 năm)
Naples, Kingdom of Naples
202 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Urban VI 8 April 1378 – 15 October 1389
(11 năm)
Naples, Kingdom of Naples
201 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory XI 30 December 1370 – 26 March 1378
(7 năm)
Maumont, Limousin, France
200 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Urban V 28 September 1362 – 19 December 1370
(8 năm)
Grizac, Languedoc, France
199 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Innocent VI 18 December 1352 – 12 September 1362
( năm)
Les Monts, Limousin, France
198 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Clement VI 7 May 1342 – 6 December 1352
(10 năm)
Maumont, Limousin, France
197 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict XII 20 December 1334 – 25 April 1342
(7 năm)
Saverdun, County of Foix, France
196 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XXII 7 August 1316 – 4 December 1334
(18 năm)
Cahors, Quercy, France
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
2 năm không chọn được giáo hoàng. 20 April 1314 – 7 August 1316
(2 năm)
195 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Clement V 5 June 1305 – 20 April 1314
(8 năm)
Villandraut, Gascony, France
194 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict XI 22 October 1303 – 7 July 1304
(260 ngày)
Treviso, Italy, Holy Roman Empire
193 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Boniface VIII 24 December 1294 – 11 October 1303
(8 năm)
Anagni, Papal States, Holy Roman Empire
192 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Celestine V 5 July 1294 – 13 December 1294
(223 ngày)
Sant’ Angelo Limosano, Kingdom of Sicily
2 năm không chọn được giáo hoàng. 4 April 1292 – 5 July 1294
(2 năm)
191 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Nicholas IV 22 February 1288 – 4 April 1292
(4 năm)
Lisciano, Papal States, Holy Roman Empire
190 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Honorius IV 2 April 1285 – 3 April 1287
(2 năm)
Rome, Papal States, Holy Roman Empire
189 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Martin IV 22 February 1281 – 28 March 1285
(4 năm)
Meinpicien, Touraine, France
188 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Nicholas III 25 November 1277 – 22 August 1280
(2 năm)
Rome, Papal States, Holy Roman Empire
187 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XXI 8 September 1276 – 20 May 1277 Lisbon, Portugal
186 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Adrian V 11 July 1276 – 18 August 1276
(39 ngày)
Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
185 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Innocent V 21 January 1276 – 22 June 1276 County of Savoy, Holy Roman Empire
184 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory X 1 September 1271 – 10 January 1276
(4 năm)
Piacenza, Italy, Holy Roman Empire
2 năm không chọn được giáo hoàng. 29 November 1268 – 1 September 1271
(2 năm)
183 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Clement IV 5 February 1265 – 29 November 1268
(3 năm)
Saint-Gilles, Languedoc, France
182 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Urban IV 29 August 1261 – 2 October 1264
(3 năm)
Troyes, County of Champagne, France
181 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Alexander IV 12 December 1254 – 25 May 1261
(6 năm)
Jenne, Papal States, Holy Roman Empire
180 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Innocent IV 25 June 1243 – 7 December 1254
(11 năm)
Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire
179 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Celestine IV 25 October 1241 – 10 November 1241
(17 ngày)
Milan, Italy, Holy Roman Empire
178 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory IX 19 March 1227 – 22 August 1241
(14 năm)
Anagni, Papal States, Holy Roman Empire
177 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Honorius III 18 July 1216 – 18 March 1227
(10 năm)
Rome, Papal States, Holy Roman Empire
176 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Innocent III 8 January 1198 – 16 July 1216 Gavignano, Papal States, Holy Roman Empire
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
175 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Celestine III 21 March 1191 – 8 January 1198 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
174 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Clement III 19 December 1187 – 20 March 1191 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
173 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory VIII 21 October 1187 – 17 December 1187 Benevento, Papal States, Holy Roman Empire
172 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Urban III 25 November 1185 – 19 October 1187 Cuggiono, Italy, Holy Roman Empire
171 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Lucius III 1 September 1181 – 25 November 1185 Lucca, Italy, Holy Roman Empire
170 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Alexander III 7 September 1159 – 30 August 1181 Siena, Italy, Holy Roman Empire
169 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Adrian IV 4 December 1154 – 1 September 1159 Abbots Langley, Hertfordshire, Kingdom of England
168 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Anastasius IV 8 July 1153 – 3 December 1154 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
167 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Eugene III 15 February 1145 – 8 July 1153 Pisa, Republic of Pisa, Holy Roman Empire
166 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Lucius II 12 March 1144 – 15 February 1145 Bologna, Papal States, Holy Roman Empire
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
165 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Celestine II 26 September 1143 – 8 March 1144 Città di Castello, Papal States, Holy Roman Empire
164 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Innocent II 14 February 1130 – 24 September 1143 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
163 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Honorius II 15 December 1124 – 13 February 1130 Fiagnano, Papal States, Holy Roman Empire
162 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Callixtus II 2 February 1119 – 13 December 1124 Quingey, County of Burgundy, Holy Roman Empire
161 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gelasius II 24 January 1118 – 28 January 1119 Gaeta, Principality of Capua
160 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Paschal II 13 August 1099 – 21 January 1118 Bleda, Papal States, Holy Roman Empire
159 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Urban II 12 March 1088 – 29 July 1099 Lagery, County of Champagne, France
158 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Victor III 24 May 1086 – 16 September 1087 Benevento, Duchy of Benevento
157 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory VII 22 April 1073 – 25 May 1085 Sovana, Italy, Holy Roman Empire
156 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Alexander II 30 September 1061 – 21 April 1073 Milan, Italy, Holy Roman Empire
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
155 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Nicholas II 6 December 1058 – 27 July 1061 Château de Chevron, Kingdom of Arles
154 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Stephen IX 2 August 1057 – 29 March 1058 Duchy of Lorraine, Holy Roman Empire
153 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Victor II 13 April 1055 – 28 July 1057 Kingdom of Germany, Holy Roman Empire
152 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Leo IX 12 February 1049 – 19 April 1054 Eguisheim, Swabia, Holy Roman Empire
151 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Damasus II 17 July 1048 – 9 August 1048 Pildenau, Duchy of Bavaria, Holy Roman Empire
150 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict IX 08 November 1047 – 17 July 1048 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
149 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Clement II 24 December 1046 – 9 October 1047 Hornburg, Duchy of Saxony, Holy Roman Empire
148 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory VI 05 May 1045 – 20 December 1046 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
147 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict IX 10 April 1045 – 1 May 1045 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
146 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Sylvester III 20 January 1045 – 10 February 1045 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
145 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict IX 1032 – 1044 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
144 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XIX April/May 1024 – 20 October 1032/td> Rome, Papal States, Holy Roman Empire
143 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict VIII 18 May 1012 – 9 April 1024 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
142 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Sergius IV 31 July 1009 – 12 May 1012 Rome, Papal States, Holy Roman Empire
141 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XVIII/td> 25 December 1003 – July 1009 Rapagnano, Papal States
140 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XVII June 1003 – December 1003 Rome, Papal States
139 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Sylvester II 2 April 999 – 12 May 1003 Auvergne region of France
138 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Gregory V 3 May 996 – 18 February 999 Germany, Holy Roman Empire
137 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XV August 985 – March 996 Rome
136 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XIV December 983 – 20 August 984 Pavia
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
135 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict VII October 974 – 10 July 983 Rome
134 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict VI 19 January 973 – June 974 Rome, Papal States
133 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XIII 1 October 965 – 6 September 972 Rome
132 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Leo VIII July 964 – 1 March 965 Rome
131 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict V 22 May 964 – 23 June 964 Rome
130 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XII 16 December 955 – 14 May 964 Rome
129 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Agapetus II 10 May 946 – December 955 Rome
128 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Marinus II 30 October 942 – May 946 Rome
127 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Stephen VIII 14 July 939 – October 942 Germany
126 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Leo VII 3 January 936 – 13 July 939 Rome
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
125 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John XI February/March 931 – December 935 Rome
124 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Stephen VII December 928 – February 931 Rome
123 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Leo VI May 928 – December 928 Rome
122 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John X March 914 – May 928 Romagna, Italy
121 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Lando July/August 913 – February/March 914 Sabina, Italy
120 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Anastasius III April 911 – June 913 Rome
119 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Sergius III 29 January 904 – 14 April 911 Rome
118 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Leo V July 903 – September 903 Ardea
117 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Benedict IV 900 – 903 Rome
116 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John IX January 898 – January 900 Tivoli, Italy
Thứ Tự

Hình

Tên Nhiệm Kỳ Nơi Sinh
115 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Theodore II December 897 Rome
114 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Romanus August 897 – November 897 Gallese, Rome
113 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Stephen VI 22 May 896 – August 897 Roma
112 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Boniface VI 4 April 896 – 19 April 896 Roma
111 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Formosus 19 September 891 – 4 April 896 Ostia
110 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Stephen V 885 – 14 September 891 Rome
109 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Adrian III 17 May 884 – c.September 885 Rome
108 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Marinus I 16 December 882 – 15 May 884 Gallese, Rome
107 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 John VIII 14 December 872 – 16 December 882 Rome
106 Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205 Adrian II 14 December 867 – 14 December 872 Rome

Sưu Tầm

A.T