Bay cao lời hoan chúc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 723 | Cập nhật lần cuối: 1/16/2017 4:10:45 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Suy niệm: Xp 3, 9

“Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch

để tất cả đều kêu cầu danh ĐỨC CHÚA

và kề vai sát cánh phụng sự Người.”

Đức Chúa của con ơi!

Con ước ao làm một nữ tỳ trung trinh của Chúa

Môi miệng con muốn cất cao lời chúc tụng

Trái tim con khao khát phụng sự Ngài

Nhưng Ngài ơi, con biết mình không xứng

Bao lỗi lầm chồng chất tháng ngày qua!

Bay cao lời hoan chúc

Ôi, tình Chúa bao la hơn biển cả

Tẩy rửa con nên tinh sạch trong ngần

Nay tim con như hoa nở mùa xuân

Môi miệng con bay cao lời hoan chúc

Bởi vì con được hạnh phúc trong Ngài

Ngài thậm thương, dắt con về nẻo chính!

*

Nay hồn con luôn tôn kính Chúa Trời

Danh Đức Chúa, con ngời ngời tin tưởng

Xác thân này xin được Chúa chở che

Con sẽ ra đi loan báo Tin Mừng

Để niềm tin bừng sáng khắp nơi nơi

Và nhân loại cùng nhau phụng sự tôn vinh Chúa! Amen! Amen! Amen!

Hoa mặt trời