Bên chân Ngài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2548 | Cập nhật lần cuối: 11/2/2016 5:38:52 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email
"Mácta rước Người vào nhà mình.
Maria đã chọn phần tốt nhất"
(Lc 10,38-42)
Rước vào chính Chúa ngự nhà
Giêsu tao ngộ địa đàng hạnh thông
Từ trời sương toả cánh đồng
Lúa nghe gió cuốn thinh không dạt dào
Lời Cha êm ái nhường bao
Vỡ lòng tâm thức rung ngần Ý tơ
Bên chân Ngài dỗ giấc thơ
Mây kia dịu dặt mắt ngời thiện chân
Tâm lòng sáng trí chuông ngân
Tựa vào chân Chúa Tiếng thầm rót tai.
Bên chân Ngài
Hồn Biển