Bính Thân Khai

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1549 | Cập nhật lần cuối: 3/16/2016 7:51:52 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

(chấp bút đón Bính Thân)

Đồng hồ điểm hiệu mười hai lần

Ất Mùi vội cạn chén thời gian

Mỗi âm dài tựa tuần nguyệt mới

Khoảnh khắc giao thừa nhặt mà khoan.

Mở quan năng, mở lòng toang toác

Trịnh trọng – hớn hở đón Bính Thân.

thân động, thân tĩnh theo Thiên lệnh

tâm hòa, tâm giao Thiên Địa nhân.

Bính Thân Khai

Hòa Duyên