Đức Giêsu Hiển dung

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 444 | Cập nhật lần cuối: 10/24/2019 1:13:24 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Đang cầu nguyện bỗng đổi rực sáng
Bóng giáng Chúa trắng tinh chói loà
Mô-sê và Ê-li-a
Hai vị hiện ra đàm đạo cùng Người

Trên Trời cao từ trong đám mây
Tiếng phán ra đây Con của Ta
Người đã được Ta tuyển chọn
Các con hãy vâng nghe theo lời Người

A-bra-ham một đời vâng phục
Dù hy sinh cốt nhục riêng mình
Chúa Trời là Đấng công minh
Ngài đâu lỡ cất duyên tình Cha Con

Chúa Giê-su vuông tròn tuân phục
Vâng ý Cha chịu nhục dương trần
Vì yêu mất cả xác thân
Phục sinh chiến thắng muôn phần quang vinh

Xin cho con biến hình thay đổi
Để trở về nguồn cội tổ tiên
Tin yêu Thiên Chúa vững bền
Dù bao thử thách vẫn bên cạnh Ngài

Tin một Chúa Ngôi Hai ngự đến
Cứu muôn người thoát bến lầm than
Lời Ngài ánh sáng bình an
Đem nguồn vui tới xóa tan hận thù!

Tin Mừng vang vọng thiên thu
Anh em đoàn kết cùng chung một nhà!

Đức Giêsu Hiển dung

G.B. Nguyễn Khoa

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn