Hiến lễ xuân thì

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 943 | Cập nhật lần cuối: 3/9/2017 10:37:40 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email
"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".(Lc 2, 22-40)
Hiến lễ xuân thì
Độ xuân hiến lễ Chúa Cha

Giêsu mở cửa ngôi nhà đức tin

Chương trình cứu độ đến thì

Cao rao chân lý thực thi sứ truyền

Việc Cha tín thác khởi nguyên

Chu toàn bổn phận thiên duyên chung phần
*
Chúa thơ tâm sáng trong ngần
Tiến dâng Thiên Phụ nghĩa ân Cha mình
Trưởng thành giấc sớm bình minh
Naza xóm nhỏ an bình đơn sơ
Sa Lem tiến bước phụng thờ
Đất trời hợp nhất nối bờ yêu thương.
*
Sớm hôm tu đức đời thường
Thánh Gia mái ấm cột giường vị tha
Lớn trong thần khí Ngôi Ba
Máu đào nhân cách thực là phàm nhân
Hiệp thông thiên tính đủ đầy
Chúa Chiên cứu độ xum vầy quang lâm.
*
Giê-su trưởng tử âm thầm
Tuổi thơ sống động Phúc Âm trồng người
Khôn ngoan Kinh Thánh miền khơi
Chọn ngày công bố hiến chương Nước Trời
Hoàng hôn một buổi chiều vơi
Xin vâng, chén đắng thở hơi cuối cùng.
Hồn Biển (2.2.2017)
Đồng xanh thơ TGP Sài Gòn