Lời cảm tạ gởi Emmanuel

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 697 | Cập nhật lần cuối: 1/18/2017 7:05:35 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Suy niệm: Is 7, 14

“Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :

Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,

và đặt tên là Emmanuen.”

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con

Chúa đã ở cùng con từ khi con được thụ thai trong lòng mẹ

Chúa đã ở cùng con ngay khi con vừa cất tiếng khóc chào đời

Chúa đã ở cùng con trong những tháng ngày con chập chững tập đi

Chúa đã ở cùng con cả khi con đã trở nên một người lớn!

Lời cảm tạ gởi Emmanuel

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con

Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con sầu khổ

Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con tủi hổ muộn phiền

Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con miên man hạnh phúc

Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con vui đùa hớn hở!

*

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con

Chúa đã ở cùng con trong lúc con gặp một người ăn xin sầu héo

Chúa đã ở cùng con trong lúc con nhìn theo một em bé đánh giầy nghèo khổ

Chúa đã ở cùng con trong lúc con chuyện trò thân mật với người tài xế xe ôm

Chúa đã ở cùng con trong lúc con đang nói những lời ủi an với một người bất hạnh!

*

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con!...

Hoa mặt trời