Lời dâng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 665 | Cập nhật lần cuối: 8/16/2021 4:12:12 PM | RSS

Mẹ ơi ở mãi bên con

Khác nào sông biển, nước non, thật gần

Mỗi buồn vui, mỗi gian truân

Mỗi hôm mai, mỗi một lần gieo neo

*

Ước gì con, ngọn dây leo

Lớn dần lên giữa thương yêu mặn nồng

Gọi thầm thôi, sợi tơ hong

Chỉ vừa nghe, đủ đôi lòng hiểu ra

*

Chỉ cần gợn một âm ba

Đã rung lên, đã vang xa ngoài ngàn

Lửa rơm giờ hóa tro than

Thế gian là của thế gian một đời

*

Nhiều khi giờ khắc tan vơi

Lời vô ngôn mới là lời thiêng liêng

Xin Người rủ chút ơn riêng

Hòng khi lên bến, xuống thuyền, về non

*

Mẹ ơi ở mãi bên con

Khác nào sông biển, nước non một dòng.

Lê Đình Bảng, Quỳ trước đền vàng, Nxb Tôn Giáo, 2010.