Luật yêu thương

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1300 | Cập nhật lần cuối: 1/24/2016 8:36:36 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Luật Thiên Chúa giáo dân hằng tuân giữ:

Yêu tha nhân vì Chúa mới là yêu.

Nhưng yêu nhau không phải để nuông chiều

Nếp sống đạo không rời đường công chính.

*Sống công chính: bỏ qua thói vị kỷ,

Nhưng vị tha: yêu người như chính mình.

Gương thánh nhân: các đấng đã hy sinh

Theo gương Chúa Ngôi Hai: Vua Cứu Thế...

*Sống tìmh nghĩa trong Gia Đình Đạo Hữu,

Để nêu gương cho thế hệ mai sau,

Để tuân theo Ý Chúa cực nhiệm mầu,

Đấng Tạo Hóa xót thương loài nhân thế.

*Việc cầu nguyện chung lòng thật đáng quý

Sống cộng đồng hòa giải mọi bất đồng,

Mến thương nhau, tha thứ khi mất lòng,

Giữ luật Chúa: vững theo đường nên thánh...

Luật yêu thương

Thế Kiên Dominic