Mười hai tông đồ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 916 | Cập nhật lần cuối: 9/3/2017 3:28:47 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Lời Chúa: Mt 10,1-7

Một hôm nọ Đức Giêsu
Bỗng nhiên kêu gọi mười hai môn đồ,
Để ban cho họ được quyền
Trên thần ô uế, hầu trừ quỷ ma,
Chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền.

Mười hai tông đồ
Sau đây là tên của các tông đồ:
Đứng đầu là ông Si-mon,
Tiếp theo An-rê, là anh ông này.
Và rồi đến Gia-cô-bê,
Gioan cùng Phi-líp, Ba-tô-lê-mì,
Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô,
Con An-phê, với Si-mon Nhiệt Thành,
Giu-đa, con của Gia-cô,
Và Giu-đa khác, kẻ đi nộp Người (3).
Rồi Người sai mười hai người
Ra đi và bảo họ như thế này:
Anh em hãy nhớ đừng đi
Đến vùng dân ngoại, cũng không vào thành
Của dân Sa-ma-ri-a.
Tốt hơn hãy đến với chiên lạc đàn,
Của nhà dân Ít-ra-en,
Dọc đường, rao giảng: Nước Cha đến rồi!

Gioakim Trương Đình Giai (chuyển thành thơ)