Muối và ánh sáng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 516 | Cập nhật lần cuối: 8/4/2018 12:16:19 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Mt 5,13-16

Ánh sáng Cha xua đi tăm tối
Lời của Cha dẫn lối con đi
Theo Ngài con phải làm gì?
Theo Ngài tất cả chỉ vì cho ai?
*
Đẩy xa đi những điều sai trái
Muối là men giữ mãi niềm vui
Đứng lên không được thụt lùi
Hoa Kito hữu nở tươi giữa đời.
*
Dù mưa nắng hay đầy giông bão
Muối đời con thơm thảo dâng Cha
Vinh quang Cha sáng chói lòa
Giúp con tập sống hiền hòa trần gian.
*
Muối mà lạt còn chi lợi ích
Ánh sáng Cha con thích giấu đi
Cả hai chẳng giúp được gì
Vị mặn, ánh sáng từ bi xa lìa.
*
Xét mình lại tránh xa điều xấu
Ngài Ngài ơi xin thấu nỗi lòng
Mọn hèn yếu đuối long đong
Xin Cha dẫn lối ân hồng sáng soi.
Muối và ánh sáng
Xin là men giữa đời trần thế
Xin là đèn con để thắp lên
Kho tàng Ngài đã ban thêm
Con trông cậy Chúa đi trên đường đời.

Kim Hải