Nếu có lòng Tin

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 572 | Cập nhật lần cuối: 12/15/2018 9:22:16 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Mt 17,14-20

Lòng tin nhỏ bé hiệu quả chi
Chưa tin đúng nghĩa ích sinh gì
Lòng tin thật mạnh: dù hạt cải
Chuyển cả núi non có lạ chi.

Đâu cần chuyển cả rặng Trường Sơn
Mà chính tâm con núi giận hờn
Đam mê, dục vọng và ích kỷ
Kiêu căng, tự ái giống Thái Sơn.

Mắc phải sai lầm ỷ sức riêng
Thất bại bao phen con ngả nghiêng
Chúa dùng thất bại Ngài nhắc nhở :
Cầu nguyện, ăn chay xin ơn thiêng.

Xin Chúa chuyển đồi núi của con
Giúp tin kiên vững chẳng hao mòn
Dựa vào thần lực là ơn Chúa
Phó thác tay Ngài Đấng Sắt Son.

Chúa là Thần dược bổ sức con
Thánh thể Cha ban cả xác hồn
Củng cố lòng tin khi yếu kém
Nương tựa quyền năng lúc héo hon.

Nếu có lòng Tin

Kim Hải

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn