Ngày mới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 558 | Cập nhật lần cuối: 5/6/2017 12:58:53 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Thầy lay bảo con lên đường sớm

Rạng bình minh vừa chớm mộng vùi

Sáng tinh mơ mắt tia vui

Thắp vào ánh lửa phảng mùi của chiên.

*

Miếng cơm nắm ủ miền thơm trắng

Ngậm muối vừng đượm mặn lòng con

Công cha nghĩa mẹ hồng son

Mỗi khi cất bước hạt tròn lại lăn.

*

Thầy tay nắm nhủ ăn cho sớm

Ngày mới rồi hãy ướm niềm vui

Tiếng gà xóm vắng bùi ngùi

Hôm nay phố thị mài dùi đức tin.

*

Nhớ những sớm mắt nhìn niên thiếu

Trắng lũng sương giọt nhiễu mặt gương

Ngàn thông dậy sức can trường

Cha ban Linh khí lạ thường gió khơi.

*

Mỗi tấc lá cây đời mỗi lớn

Thầy Giê-su luôn ở cùng con

Ban cho Thánh Thể sống còn

Xốc con đứng vững lối mòn chẳng nao.

Ngày mới

Vào ngày mới tiếng chào rộn rã

Chim reo ca nhịp lá ngàn xanh

Tin vui hứng khởi tâm thành

Một ngày có Chúa an lành bước chân.

Song Thất Tình Yêu

Ngày thứ 33 mùa Chay thánh 2017