Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 501 | Cập nhật lần cuối: 7/10/2018 5:41:54 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôi Cha Thánh Phụ ngôi Lời Chúa Con
Yêu thương hiệp nhất vuông tròn
Thánh Thần tác động sắt son, vô hình
Cùng chung Bản Tính Thần Linh
Nhưng ba Ngôi Vị phân minh tỏ tường
Ba Ngôi vị Một Ngôi Vương
Hòa trong Huyền Nhiệm Yêu Thương muôn đời

Chúa Cha quyền phép cao vời
Chỉ một Lời Phán,muôn loài tác sinh
Ngôi Cha là Đấng Vô Hình
Thấy Ngài qua Đấng hữu hình Ngôi Hai
“Thấy Thầy là thấy Chúa Cha
Chẳng ai tường tỏ Chúa Cha ngoài Thấy”

Ngôi Hai Lòng Mến thẳm sâu
Quá yêu nhân loại sầu đau tội tình
Tội Nguyên Tổ, tội riêng mình
Ngập chìm trong cõi u minh thế trần
Vô cùng, đổi kiếp phù vân !
Xin vâng Thiên ý chẳng ngần ngại chi
Hiến Mình trong bữa Tiệc Ly
Trao ban Mình Máu diệu kỳ dường bao
Dang tay Thập Giá chiều nao !
Can Vê tuôn đổ máu đào đớn đau !
Trái Tim vết giáo đâm thâu
Xóa tan mọi nỗi sầu đau thế trần

Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần
Sau ngày Con Chúa Phục Sinh khải hoàn
Được Cha sai đến kiện toàn
Chương trình Cứu Độ tuôn tràn ân sâu
Ban trao Bí Tích Nhiệm Mầu
Lập nên Hội Thánh vững bền hôm nay
Tông Đồ hoạt động hăng say
Nguồn ơn tác động trong tay Thánh Thần

Tôn Vinh Thiên Chúa Ba Ngôi
Bây giờ cho đến muôn đời mai sau.

Ngợi khen Thiên Chúa Ba NgôiJ. Lương Chuyên

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn