Niềm tin đại kết

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 668 | Cập nhật lần cuối: 3/3/2017 9:24:51 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.” (Mc 6, 6)

Khô khan hạt cát niềm tin

Miền hoang mạc khát tên in vũ hoàn

Lớp chồng lớp lớp lo toan

Thân khô cát bỏng vẫn hoàn cát khô

Cát rời rã chẳng cơ đồ

Khi không tan chảy, mơ hồ xuất thân

*

Cát miền trầm tích sông Ân

Triệu năm gắn bó xoay vần cõi chung

Tình yêu kết khối trùng phùng

Chuyển vào xung động nhịp rung quyện trào

Nhận ra nghĩa thiết máu đào

Cùng chung mái ấm tình trao một đời.

*

Niềm tin sẽ chết nụ ngời

Khi lòng khiên cưỡng hợt hời ghét ghen

Yêu thương chẳng kén lời khen

Con Cha tạo hoá, mọn hèn cách riêng

Tìm đi sợi kết cội riềng

Từ nguồn Linh Thánh thiêng liêng Chúa Trời.

*

Rỡ ràng Công giáo nơi nơi

Tin vào đại kết cùng hơi thở này

“Công” là chung chẳng riêng tây

Cộng đồng nhân loại xum vầy với Cha

Ấm êm dưới một mái nhà

Sống trong nền tảng thật thà tin yêu.

Niềm tin đại kết

Hồn Biển

Đồng xanh thơ TGP Sài Gòn