Noel! Noel!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1200 | Cập nhật lần cuối: 12/25/2015 12:34:09 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Từ ngôi báu Thiên Đình

Ngôi Hai đã giáng sinh

Để cứu nhân độ thế

Để ban phúc an bình.

*

Vẳng nghe tiếng chuông reo:

Đời mê tham, Chúa nghèo,

Đời ham vui, Chúa khóc,

Be Lem cảnh đìu hiu…

*

Mẹ Thánh và Dưỡng Phụ

Cảm thương Chúa Hài Nhi

Nâng niu và thờ lạy

Thiên Chúa đại từ bi…

*

Thiên thần ca thánh thót:

Vinh danh Chúa trên Trời,

Bình an người dưới thế.

Vầng sáng toả khắp nơi.

*

Mục đồng quì gần Chúa

Chiên bò phục ngả nghiêng

Thở hơi cho Chúa ấm

Ôi! Đêm thánh linh thiêng…

*

Kìa sao tua loan báo:

Con Thượng Đế giáng sinh.

Đường xa ta rảo bước

Mong gặp Chúa nhân lành…

*

Ba Vua theo sao lạ

Dừng lại trước cửa hang,

Nhận ra Vua vạn vật

Giáng sinh trong cơ hàn.

*

Lòng tin tưởng khôn ngoan

Cảnh trí thực ngỡ ngàng.

Lạy thờ Ngôi Ấu Chúa,

Dâng lễ: nhũ hương, vàng…

Noel! Noel!

No-en khối tình chung

Của thế giới cộng đồng

Thừa hưởng ơn Cứu Độ

Hòa bình vẫn chờ trông...

Thế Kiên Dominic