Sáng lại niềm tin

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 985 | Cập nhật lần cuối: 8/9/2015 6:35:55 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

‘Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”’ (Mt 17,19-20)

*

Đã nói tin rồi, lại chẳng tin

Đời con như sóng nước bồng bềnh

Dâng cao rồi lại mau chùng xuống

Lòng dễ đổi thay khi bấp bênh

*

Chúa đã cùng con vượt thác ghềnh

Cùng con qua những lối chênh vênh

Cho con một đức tin rực sáng

Vui sống ra đi bước nhẹ tênh

*

Nhưng: Chúa, Chúa ơi, Chúa biết không

Thế trần vạn nẻo cõi mênh mông

Quỷ ma giăng bẫy con nào biết

Nhiều lúc lòng con kém cậy trông

*

Hôm nay Lời Chúa rọi hồn con

Cho sáng tâm con thỏa nỗi lòng

Hạt cải trong con đương vụt lớn

Xin trao dâng Chúa trọn niềm tin.

Ngòi bút nhỏ