Tân Sửu nói chuyện trâu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 588 | Cập nhật lần cuối: 11/10/2021 4:44:17 AM | RSS

Nhân năm Tân Sửu, cố tìm những đặc điểm về hình dáng – đặc tính – vai trò của trâu trong văn hóa và xã hội Việt Nam. Ước mơ tìm những nơi trâu xuất hiện trong Kinh Thánh Kitô giáo. Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Mình gặp được bài viết “Năm Sửu kể chuyện trâu có mầu Kinh Thánh” của tác giả Hoàng Đức Trinh đăng trên tập san Legio Mariae, T.2/2021 (số 119) Mừng Xuân Tân Sửu, trang 16-22. Xin cảm ơn DUYÊN này và cảm tạ người gieo duyên.

Tân Sửu nói chuyện trâu

Năm trâu tản mạn đôi câu

Tìm trong văn hóa xem trâu thế nào ?

Làm đầu cơ nghiệp dân Nam

Có trâu là có mở mang trang điền.

Kéo xe, bừa đất thạo chuyên

Nông nhàn ta cưỡi trâu hiền sáo đưa.

Cùng trâu đội nắng phơi mưa

Dáng trâu ẩn hiện đậm thưa với đời.

Trời sinh trâu để giúp người

Trời cho trâu để cuộc đời hóa thơ.

Người nuôi trâu để lập thời

Người chăn trâu để nhắc người tu thân.

Con trâu ví thể người thân

Con trâu được ví nội tâm tu thiền.

*

Đi vào Kinh Thánh tìm trâu

Lắm màu đặc sắc, lắm câu tượng hình

Sừng trâu là Chúa thiên binh[1]

Húc dân Mô-áp, vua binh kinh hoàng!

Trâu rừng thực phẩm nuôi dân[2]

Giu-se được sánh “Sừng Trâu” oai hùng[3].

Ngắm xem trâu nước ung dung[4]

Ai là con Chúa, thoát vòng bẫy giăng.

Trâu rừng khỏe mạnh chuyên chăm[5]

Người nào có Chúa trí năng hơn người.

Trâu là ân lộc của Trời[6]

Người nào gian ác Trời dời lộc đi.

Nếu người công chính lâm nguy[7]

Như trâu ngạo nghễ thị uy giương sừng.

Nhờ trâu huê lợi thịnh hưng[8]

Con nhờ ơn Chúa đời nương thái hòa.

Con trâu cộng khổ với ta[9]

Buồn, vui, giầu, khó cùng nhau chung tình.

Sống đời cần phải phân minh

Lẫn trâu – bò lộn, lời rình điêu ngoa!

Con trâu bừa ruộng tất an

Đem trâu cày biển là gian với tà.

Trâu điên để phạt tội ta[10]

Đòn roi của Chúa thật là từ nhân

Chúa làm cho chết, cho tàn

Hễ ta sám hối, lại ban thiên đàng.

*

Năm trâu ta nghĩ con trâu

CHÚA TRỜI khéo tạo đẹp mầu uy nghi

Gẫm ta cũng thật quyền uy

Thay Trời quản đất, sáng uy linh Trời.

Năm trâu ta nghĩ tính trâu

Chăm làm, tư lự, kết xâu tốt lành

Gẫm ta con bậc Cao Xanh

Nhiệt tình, liên lỉ mở mang Nước Trời.

Năm trâu ta nghĩ cuộc đời

Góp vào nhịp sống một lời thái lai

Gẫm ta tin nhận NGÔI HAI

Gieo LỜI nhập thế, khoác vai về Trời.

Năm trâu tư lự phận người

Đi theo THẦN KHÍ vào nơi khôn cùng

Để buông mọi sự riêng chung

Để hòa trong biển Cửu Trùng Ba Ngôi.

Tân Sửu nói chuyện trâu

Hòa Duyên

Ban Mục vụ đối thoại liên tôn TGP Sài Gòn

------------------------------------------------

[1] x. Dân số 23, 32

[2] x. Đệ Nhị Luật 14,4-5

[3] x. Đệ Nhị Luật 33, 17

[4] x. Gióp 40,10-19

[5] x. Gióp 39,12

[6] x. Thánh vịnh 77, 48 và Isaia 34, 70

[7] x. Thánh Vịnh 92, 1

[8] x. Châm ngôn 14, 4

[9] x. Huấn Ca 38,26-27

[10] x. Thánh Vịnh 22