Thẹn lòng tôi ơi!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1182 | Cập nhật lần cuối: 8/25/2015 12:56:34 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.” (Mt 23, 23)

*

Tưởng rằng Chúa mắng người ta

Pharisêu với kinh sư giả hình

Những người tua áo sùng sình

Đai lưng tề chỉnh, hộp kinh to đùng

Đột nhiên tôi thấy thẹn thùng

Tận trong sâu thẳm tâm lòng tôi ơi

Sẽ là khốn đốn thân tôi

Nếu như tôi cứ bỏ rơi mặc người

Quẩn quanh trong cái chợ đời

Nhìn đâu cũng thấy tình người dối gian

Tôi đây thuế má chu toàn

Áo quần tươm tất gọn gàng thơm tho

Kìa ai khuôn mặt buồn so

Ừ thì, tại họ bo bo túi sầu

Kìa ai gặp chuyện cơ cầu

Ừ thì, tại họ chẳng giàu chẳng sang

Kìa ai gặp nỗi bất công

Cũng vì số họ long đong thế rồi

Mua phiền chuốc lụy mà chi

Bụng tôi nghĩ vậy, óc thì nghe theo...!

*

Phút này trong tiếng gió reo

Hồn tôi sám hối, tôi theo Người về

Theo Người muôn nẻo sơn khê

Từ nay chẳng dám bỏ bê mặc người!

Thẹn lòng tôi ơi!

Chúa ơi, con biết tội rồi

Hồn con buồn bã nói lời ăn năn

Con xin một tấm lòng nhân

Để con luôn biết quan tâm mọi người

Con đi, đi giữa cuộc đời

Công bình, bác ái con thời thực thi

Và xin một trái tim si

Một lòng thành tín mãi hoài, Chúa ơi!

Ngòi bút nhỏ