Thi ca Tin Mừng lễ Thánh Maria Mađalêna 22/7

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 613 | Cập nhật lần cuối: 8/28/2017 3:16:37 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18

Rạng ngày thứ nhất trong tuần,

Lúc trời còn tối, Ma-ri ra mồ.

Thấy tảng đá bị dịch ra,

chạy về gặp môn đồ Si-môn

Và người môn đệ Chúa thương,

bà nói với hai ông thế này:

Người ta đem Chúa đi rồi

Không còn trong mộ, chẳng hay nơi nào.

Ma-ri đứng ở bên ngoài,

Ở gần bên mộ của Người, khóc than.

Tuy khóc bà vẫn nhìn vào,

Nhìn vào trong mộ, thấy hai thiên thần

Mặc y phục thật trắng ngần,

Đang ngồi ở chỗ đặt thi thể Người,

Một vị ở phía đằng đầu,

Vị kia ở phía đằng chân của Người.

Thiền thần mới hỏi bà rằng:

Cớ sao bà khóc làm gì ở đây?

Bà liền đáp lại như sau:

Người ta lấy mất Chúa tôi đâu rồi! Chẳng hay họ để Người đâu.

Nói xong, vừa mới quay sang, thì này

Bà trông thấy Chúa tức thì

Nhưng bà nào biết đó là Người đâu.

Đoạn Người nói với bà ta:

Này bà, sao lại khóc than như vầy?

Chẳng hay bà muốn tìm ai ?

Nghĩ rằng người đó là người gác canh,

Nên bà tha thiết nài xin:

Nếu ông đã trót đưa Người đi đâu,

Xin cho tôi biết, mang về.

Người liền lập tức gọi bà: Ma-ri!

Bà liền quay lại tức thì,

Và kêu lớn: “Ráp-bô-ni! Lạy Thầy!”

Chử này là tiếng Hip-pri

Nhưng Người liền bảo với bà như sau:

Đừng giữ Thầy lại làm chi!

Vì Thầy chưa có về cùng Chúa Cha.

Hãy mau đi gặp anh em,

Báo cho họ biết Thầy về cùng Cha.

Là Cha không chỉ riêng Thầy,

Mà còn là của cả và anh em.

Lên cùng Thiên Chúa của Thầy,

Cũng là Thiên Chúa của toàn anh em.

Ma-ri vội vã ra đi

Báo cho môn đệ của Người được hay.

“Tôi đây đã thấy Chúa rồi!

Và kể lại Chúa nói chi với mình.

(Gioakim Trương Đình Giai chuyển thành thơ)