Tội lỗi và hối nhân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 460 | Cập nhật lần cuối: 11/16/2019 3:34:42 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

TỘI LỖI VÀ HỐI NHÂN (Lc 7,36-50)

(Cảm tác tranh sơn dầu của họa sĩ VI VI)

Ôi lậy Thầy xin thương tha thứ
Cả đời con tội lỗi ngập đầy
Dầu thơm mang đến nơi đây
Một bình ngọc quý rửa chân cho Thầy,

Hòa nước mắt với lòng thống hối
Chứa chan đầy nhỏ xuống đôi chân
Khăn lau, mái tóc con đây
Xin Thầy thương xót đắng cay phận hèn

Bởi cuộc sống bon chen quá khứ
Tắm trong bùn nhơ uế thân mang
Giờ đây con đã sãn sàng
Rửa chân cho Chúa mở trang sử đời.

Chúa đón nhận tấm lòng sám hối
Tội lỗi nhiếu Chúa đã thứ tha
Vì giọt nước mắt mặn mà
Dơ tay Ngài đã thứ tha chúc lành .

Tội lỗi và hối nhân

J. Chuyên Lương

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn