Vạn lần con cậy trông

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 707 | Cập nhật lần cuối: 11/12/2016 3:35:01 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ." (Lc 12,6-7)

Lũ chim sẻ ngoài đồng
Chỉ đáng giá vài xu
Trời cao vẫn đoái nhìn
Mà ban cho giọng hót!

Chim vô tư nhảy nhót
Mót nhặt của ăn đàng
Sàng sê ngoài đồng cỏ
Chúng chẳng lo đói nghèo!

Vạn lần con cậy trông

Nhìn theo đàn chim sẻ
Con suy nghĩ miên man
Biết Chúa thương con nhiều
Niềm tin yêu vụt sáng!

Tóc con, Chúa đã đếm
Chim sẻ, Chúa điểm trang
Cùng muôn loài đẹp sang
Chúa cho con sự sống!

Ôi cao quý muôn vàn
Ngàn lần con cảm tạ
Vạn lần con cậy trông
Bàn tay Chúa quan phòng.

Vũ Thủy