Xuân tựu thành

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 365 | Cập nhật lần cuối: 5/2/2019 12:51:42 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Trời hanh hao
Sao nhành mai nẩy nụ
Lòng chênh chao
Sao ấm gió sương trong
Xuân chợt thoáng
Dáng quen quen lạ lạ
Một ngày thường bỗng vút chín tầng không.

Tim tình tự
Ẩn mình ngẫm bình minh
Tựa tuyết Đông vẫn chưa tàn bông giá
Mầm cựa lớn muốn đâm chồi nở dạ
Dấu làm sao đất khoả lộ hạt xinh.

Người nôn nao
Tầng mây thấy cao cao
Mắt tư tương đón bốn mùa ân tứ
Rộ vần yêu
Đặt câu thương chạm ngõ
Cổng vườn Xuân
Chẳng ai khép bao giờ.

Giọt thiện chí
Góp vào Xuân Thiên Ý
Ca ngợi Cha
Chúa Xuân bao kỳ vỹ
Cho tựu thành cánh đồng hoa thiện mỹ
Lối trần gian Chúa cùng con thi vị.

Xuân tựu thành

Xuân Kỷ Hợi 2019

Dã Tràng Cát

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn