Ảo tưởng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 131 | Cập nhật lần cuối: 11/8/2021 6:23:10 PM | RSS

ẢO TƯỞNG

Ảo tưởng“Làm thế nào để đạt tới sự Sống Vĩnh Cửu?"

“Sự Sống Vĩnh Cửu chính là bây giờ đây. Con hãy trở về với hiện tại.”

“Nhưng con đang sống trong hiện tại bây giờ đây, không phải sao?”

“Không phải đâu.”

“Sao lại không?”

“Tại vì con không buông bỏ quá khứ.”

“Tại sao con phải buông bỏ quá khứ? Không phải tất cả những gì thuộc về quá khứ đều xấu cả.”

“Ta buông bỏ quá khứ, không phải vì quá khứ xấu xa, nhưng vì quá khứ đã chết rồi."

LỜI TIÊN TRI

“Con muốn trở thành một người dạy Chân Lý."

“Con có sẵn sàng để bị chế giễu, ghét bỏ và đói khổ cho đến năm bốn mươi lăm tuổi không?”

“Thưa được. Nhưng xin thầy nói cho con biết: điều gì sẽ xảy ra khi con quá bốn mươi lăm tuổi?”

“Con sẽ quen sống như thế."

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net