Bóng gió

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 147 | Cập nhật lần cuối: 1/6/2022 1:25:50 AM | RSS

ƯU TIÊN

Minh Sư hoan nghênh những tiến bộ kỹ-thuật, nhưng ngài rất ý thức về những giới hạn của kỹ thuật. Khi một kỹ nghệ gia hỏi ngài làm nghề gì, ngài trả lời:

- Tôi hoạt động trong kỹ nghệ nhân sinh.

Kỹ nghệ gia hỏi:

- Xin thầy cho biết thầy muốn nói điều gì?

Minh Sư đáp:

- Lấy thí dụ trường hợp của ông. Những cố gắng của ông nhằm sản xuất những đồ vật tốt hơn; còn tôi lo đào tạo con người cho họ tốt hơn.

Về sau, ngài nói với đệ tử:

- Mục đích đời sống là phát triển nhân sinh. Ngày nay, xem ra người ta quan tâm nhiều nhất đến việc hoàn thiện các đồ vật.

Bóng gió

BÓNG GIÓ

Minh Sư bảo rằng ngài có một quyển sách chứa đựng mọi điều mà người ta có thể hiểu biết về Thượng Đế.

Chưa có ai thấy được quyển sách đó cả cho đến khi một học giả thăm hỏi, hết sức khẩn khoản van xin, đã giựt được quyển sách đó khỏi Minh Sư.

Ông ta mang về nhà, vội vàng mở ra xem - chỉ thấy mọi trang sách đều trắng trơn.

Học giả than vãn với Minh Sư:

- Nhưng quyển sách đó chẳng đề cập đến điều gì cả.

Minh Sư đáp lại một cách thỏa dạ:

- Tôi biết. Nhưng ông nên xem sách đó muốn ám chỉ điều gì.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net