Đãng trí

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 151 | Cập nhật lần cuối: 12/4/2021 1:26:29 AM | RSS

ĐÃNG TRÍ

Các đệ tử bàn cãi sôi nổi để xem công việc nào là khó khăn nhất: Viết ra điều mà Chúa mạc khải là Thánh Kinh, hiểu những gì Chúa đã mạc khải trong Thánh Kinh hoặc giải nghĩa cho kẻ khác về Thánh Kinh sau khi mình đã lãnh hội được.

Khi được hỏi ý kiến, Minh Sư trả lời:

- Thầy biết được một công việc khó khăn hơn bất cứ việc nào trong ba việc kể trên.

- Đó là gì?

- Là cố gắng làm cho một đám ngu muội như các con nhận thức đúng thực tế.

Đãng trí

HỒI HƯƠNG

Minh Sư bảo: "Có ba giai đoạn trong tiến trình tu đức đối với mỗi người: giai đoạn thể chất, giai đoạn tâm linh và giai đoạn thần linh."

Các đệ tử nôn nóng hỏi:

- Giai đoạn thể chất là gì?

- Đó là giai đoạn mà người ta thấy cây cối là cây cối và núi non là núi non.

- Giai đoạn tâm linh là gì?

- Đó là khi người ta nhìn sự vật một cách thâm sâu hơn - và rồi người ta nhận thấy cây cối không còn là cây cối nữa và núi non không còn là núi non nữa.

- Và giai đoạn thần linh là gì?

Minh Sư cười sảng khoái trả lời:

- À! Đó là Giác Ngộ, khi cây cối trở lại cây cối và núi non trở lại núi non.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net