Giải thoát

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 144 | Cập nhật lần cuối: 11/16/2021 11:14:38 AM | RSS

TỬ VONG

Có một đệ tử van xin Minh Sư chỉ bảo sự Minh Triết, ngài nói:

- Con hãy làm thử điều nầy: nhắm nghiền mắt lại và tưởng tượng con bị rơi xuống vực thẳm với mọi sinh vật bị cuốn lôi theo con. Mỗi lần con bám vào bất cứ vật gì để chận con lại cho khỏi bị rơi thì con hãy biết rằng vật đó cũng đang rơi.

Đệ tử đã thử như thế và anh ta không bao giờ còn là một người như trước nữa.

Giải thoát

GIẢI THOÁT

- Làm thế nào để con được giải thoát?

Minh Sư đáp:

- Hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con.

Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói:

- Dạ không ai trói buộc con hết.

- Vậy tại sao con mong được giải thoát?

Ngay lúc đó đệ tử được giác ngộ và lập tức anh ta cảm thấy tự do.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net