Không thích đáng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 119 | Cập nhật lần cuối: 1/13/2022 1:38:26 PM | RSS

KHÔNG THÍCH ĐÁNG

Trong buổi thảo luận công khai hôm đó, mọi câu hỏi đều quay chung quanh đời sống sau khi chết.

Minh Sư chỉ cười và không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Các đệ tử hỏi cho biết tại sao Minh Sư đã tránh né, về sau ngài đáp cho họ:

- Các con có nhận thấy chăng chính những người không biết phải sống đời sống này như thế nào mới khao-khát một đời sống khác, một đời sống vĩnh cửu?

Một đệ-tử khẩn-khoản hỏi:

- Nhưng có hay không có sự sống sau khi chết?

Minh-Sư trả lời cách bí ẩn:

- Có sự sống trước khi chết không? Đó mới là vấn đề!

Không thích đáng

THÁCH ĐỐ

Một đệ tử thích dễ dãi, than phiền là không bao-giờ cảm nhận được sự thanh tịnh mà Minh Sư hằng khuyến khích.

Ngài giảng giải:

- Sự thanh tịnh chỉ đến với người hoạt động mà thôi.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net