Liều lĩnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 258 | Cập nhật lần cuối: 12/22/2021 5:06:52 PM | RSS

THANH THẢN

- Có cách nào đo lường năng lực tu đức không?

- Nhiều lắm.

- Xin chỉ chúng con một cách.”

- Hãy xem các con bị phật ý bao nhiêu lần trong một ngày.

Liều lĩnh

LIỀU LĨNH

Minh Sư luôn nhấn mạnh là chúng ta phải tự học hỏi - chúng ta phải là những minh sư của chính chúng ta - hơn là lệ thuộc vào quyền uy người khác. Dĩ nhiên, điều nầy có những giới hạn, cũng như khi một cậu thanh niên xuất chúng tự nhủ mình rằng phải dùng thử ma túy như một phương thế để có chứng nghiệm thần bí - và “chấp nhận rủi-ro, bởi vì người ta chỉ có thể học hỏi qua thử thách và vấp ngã mà thôi.”

Điều đó thúc đẩy Minh Sư thuật lại câu chuyện cây đinh trơn và cây đinh ốc:

- Đây là một cách để biết xem ta cần cây đinh trơn hay đinh ốc để đóng vào một tấm ván. Hãy đóng cái đinh trơn vào. Nếu nó làm nứt tấm ván - ta biết phải cần tới cây đinh ốc vậy.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net