Nhận diện

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 108 | Cập nhật lần cuối: 11/20/2021 11:20:06 PM | RSS

NHẬN DIỆN

- Con muốn được thấy Thượng Đế.

Minh Sư nói:

- Con đang nhìn vào Ngài đấy.

Vậy tại sao con không thấy Ngài?

Minh Sư đáp:

- Tại sao con mắt không nhìn thấy chính nó?

Về sau, ngài cắt nghĩa thêm:

- Yêu cầu Thượng Đế tỏ mình ra thì chẳng khác gì yêu cầu một con dao tự cắt nó hay là một chiếc răng tự cắn nó.

Nhận diệnNhận diện

NHẬN THỨC

- Mỗi lời nói, mỗi hình ảnh dùng để diễn tả Thượng Đế chỉ bóp méo hơn là trình bày.

- Vậy thì người ta phải nói về Thượng Đế như thế nào?

- Bằng cách tịnh khẩu.

- Vậy tại sao thầy nói ra lời?

Minh Sư phá lên cười. Ngài nói:

- Khi thầy nói, các con chớ nên nghe lời thầy. Các con hãy lắng nghe sự thinh lặng.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net