Nhận thức

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 131 | Cập nhật lần cuối: 12/28/2021 9:20:12 AM | RSS

HIỆN TẠI

Khi các đệ tử xin một công thức về linh đạo để theo đó mà thực tập, Minh Sư chỉ trả lời giản dị như sau:

- Hà! Hãy lắng nghe!

Và khi họ nghe âm thanh của đêm trường ở bên ngoài tu viện, Minh-Sư ngâm bài thơ ngắn sau đây:

- Tuy cái chết gần kề nhưng không hề lo lắng, Ve sầu vẫn ve ve.

Nhận thức

NHẬN THỨC

- Thức giác mang lại lợi ích gì cho thầy?

- Sự an vui.

- Và an vui là gì?

- Là nhận chân rằng khi mất hết mọi sự, ta chỉ mất một món đồ chơi thôi.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net