Nhìn nhận

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 138 | Cập nhật lần cuối: 6/25/2022 9:57:51 PM | RSS

THAY ĐỔI

Một sử gia thăm viếng Minh Sư, ông rất ưa tranh luận.

Ông ta hỏi:

- Những cố gắng của chúng ta không làm thay đổi giòng lịch sử nhân loại sao?

Minh Sư trả lời:

- Ồ! Có chứ.

- Và lao động của con người không làm thay đổi trái đất sao?

Minh Sư đáp:

- Chắc chắn rồi.

- Vậy tại sao ngài dạy rằng những cố gắng của con người không mang lại chút kết quả gì hết?

Minh Sư đáp:

- Bởi vì khi gió lặng, thì lá vẫn rơi rụng như thường.

Nhìn nhận

NHÌN NHẬN

Khi Minh Sư trở nên già yếu, tàn-tật, các đệ tử van xin ngài đừng sớm lìa trần.

Minh Sư bảo:

- Giả như thầy không rời các con, làm sao các con thấy được?

Các đệ tử hỏi:

- Chúng con không thấy được cái gì khi thầy còn ở với chúng con?

Nhưng Minh Sư không nói lời nào.

Khi ngài sắp lìa trần, các đệ tử hỏi:

- Chúng con sẽ thấy được gì khi thầy đã ra đi?

Với một cái chớp mắt, Minh Sư nói:

- Tất cả những gì thầy đã làm là ngồi bên bờ sông và phân phát nước sông. Sau khi thầy ra đi, chắc chắn các con sẽ nhìn thấy giòng sông.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net