Niềm tin

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 114 | Cập nhật lần cuối: 11/14/2021 7:17:43 AM | RSS

NIỀM TIN

Minh Sư trích dẫn lời nói của triết gia Aristote: "Trong việc truy tầm Chân Lý, điều xem ra tốt hơn và thực sự cần thiết là từ bỏ những gì mà chúng ta rất mực tha thiết." Và rồi ngài thay thế chữ "Chân Lý" bằng "Thượng Đế".

Về sau, một đệ tử hỏi ngài:

- Trong việc truy tầm Thượng Đế, con sẵn sàng từ bỏ tất cả: sự giàu sang, bè bạn, gia đạo, quê hương xứ sở và chính cả mạng sống con nữa. Một con người còn phải từ bỏ gì nữa không?

Minh sư trả lời một cách điềm tĩnh:

- Từ bỏ cách họ tin về Thượng Đế!

Đệ tử buồn bã bỏ đi vì anh ta cố bám víu vào những điều mà anh ta xác tín. Anh ta sợ “điều không biết” hơn là sợ tử thần.

Niềm tin
Niềm tin

PHI GIÁO HUẤN

Một du khách hỏi:

- Minh Sư dạy bạn điều gì?

Đệ tử trả lời:

- Không dạy gì hết.

- Vậy tại sao ngài thuyết giảng?

- Ngài chỉ đường mà thôi. Ngài không dạy điều gì hết.

Khách vẫn không hiểu, do đó đệ tử nói rõ thêm:

- Nếu Minh Sư giảng dạy, chúng tôi sẽ biến những điều giáo huấn của ngài thành những tín điều. Minh Sư không quan tâm đến những gì chúng tôi tin mà chỉ quan tâm đến những gì chúng tôi trông thấy.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net