Triển vọng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 139 | Cập nhật lần cuối: 12/13/2021 12:56:20 AM | RSS

TRIỂN VỌNG

Thấy Minh Sư vui tính nên đệ tử đặt nhiều câu hỏi. Họ hỏi có bao giờ ngài xuống tinh thần không.

Minh Sư bảo rằng có.

Họ lại khăng khăng hỏi:

- Thế nhưng lúc nào ngài cũng hạnh phúc, có đúng như vậy không?

- Đúng như vậy!

Họ muốn biết bí quyết là gì.

Minh Sư nói:

- Bí quyết như thế nầy: mọi chuyện có thể trở nên tốt hay xấu do ý tưởng của người ta đối với việc đó.

Triển vọng

CHIA LY

Những giáo huấn của Minh Sư đã làm phật lòng Chính phủ nên ngài bị đày biệt xứ.

Khi đệ tử hỏi ngài có cảm thấy nổi sầu viễn xứ không, Minh Sư trả lời:

- Không.

Họ phản đối lại:

- Nhưng không nhớ nhà thì không phải là con người!

Minh Sư đáp lại:

- Ta chỉ hết cảm thấy bị lưu đày ngày nào ta khám phá ra rằng thế giới này là nhà mình.

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net