Ưu tiên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 140 | Cập nhật lần cuối: 11/12/2021 6:50:55 AM | RSS

ƯU TIÊN

Theo một huyền thoại, Thượng Đế đã sai một Thiên Sứ đến với Minh Sư kèm theo sứ điệp như sau: "Con hãy xin sống tới một triệu năm và lời cầu xin đó sẽ được chấp nhận. Cho dẫu một triệu triệu năm cũng được. Vậy con muốn sống bao nhiêu năm?"

Minh Sư trả lời không chút do dự:

- Tám chục năm.

Các đệ tử rầu rĩ:

- Nhưng, thầy ôi, nếu thầy sống tới một triệu năm, thầy thử xem bao nhiêu thế hệ sẽ được hưởng lợi ích do sự minh triết của thầy.

- Nếu thầy sống tới một triệu năm, người đời sẽ tha thiết muốn kéo dài đời sống hơn là trau dồi sự minh triết.

Ưu tiên

KHÔNG CẦN NỖ LỰC

Có một người do dự dấn thân vào việc thăng tiến tâm linh vì sợ phải nỗ lực và từ bỏ;

Minh Sư bảo người ấy:

- Phải cần đến bao nhiêu nỗ lực và từ bỏ để mở mắt ra mà nhìn thấy?

Lm. Anthony de Mello, S.J
Nguyên tác: "One Minute Wisdom" Image Books, New York, 1988
Dịch giả: Gs. Đỗ Tân Hưng
Nguồn: oldcottage.net