Video

 • Radio Vatican (21.8.2018)

  Radio Vatican (21.8.2018)

  8/21/2018 9:19:14 AM
 • Radio Vatican (20.8.2018)

  Radio Vatican (20.8.2018)

  8/20/2018 10:54:17 PM
 • Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật XX Thường niên năm B

  8/19/2018 2:42:46 AM
 • Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  Giới trẻ dâng hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

  8/18/2018 7:48:38 PM
 • Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  Caritas Việt Nam: Lễ Kính Thánh Bổn mạng Antôn Nguyễn Đích

  8/19/2018 12:54:33 PM
 • Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  Rước Kiệu & Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  8/18/2018 10:31:23 AM
 • Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  8/17/2018 5:24:08 AM
 • ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  ĐTC Phanxicô gặp hàng chục ngàn bạn trẻ Italia tại Circo Massimo

  8/17/2018 3:54:55 AM
 • Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

  8/15/2018 1:52:36 PM
 • Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  Bạn muốn trở thành Linh mục TGP. Sài Gòn?

  8/12/2018 3:09:20 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 8/2018: Gia đình

  8/12/2018 3:12:33 PM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: Hoa trái của Tình yêu

  8/8/2018 1:44:48 PM
 • Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (31/7)

  8/6/2018 7:41:25 AM
 • Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (28/7)

  8/3/2018 2:40:50 PM
 • Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  Đây Bài Ca Ngàn Trùng - Lm Phêrô Kim Long - Cđ Đồng Tâm

  8/3/2018 1:10:21 AM
 • Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  Ca đoàn Đồng Tâm Nhà Thờ Chánh tòa SG tạ ơn 40 năm thành lập

  8/2/2018 11:08:15 AM
 • Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  Sunday Gospel Reflection with Fr Bill Grimm - 16th Sunday of the Year (B)

  7/30/2018 4:26:36 PM
 • Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (18/7)

  7/30/2018 8:06:19 AM
 • Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng (Long Xuyên)

  7/28/2018 6:10:40 AM
 • Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  Tìm về Sở Kiện trong Năm thánh các Thánh Tử Đạo 2018

  7/28/2018 5:40:25 PM
 • Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (15/7)

  7/27/2018 3:09:09 AM
 • Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  Ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông (7.7.2018)

  7/24/2018 2:37:56 PM
 • Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  7/18/2018 2:23:56 AM
 • Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  7/17/2018 6:02:28 PM
 • Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  7/16/2018 9:48:06 PM
 • Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  7/16/2018 7:57:29 AM
 • Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  3/1/2018 10:48:24 PM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  7/13/2018 9:20:19 AM
 • Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  7/12/2018 7:19:30 PM
 • Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  7/10/2018 8:47:11 AM
Trang: 1 / 20 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11