Video

 • Radio Vatican (7.12.2019)

  Radio Vatican (7.12.2019)

  12/8/2019 4:10:50 PM
 • Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

  Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

  12/8/2019 4:09:30 PM
 • Tâm tình của ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng cuối Thánh lễ Tạ ơn (7.12.2019)

  Tâm tình của ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng cuối Thánh lễ Tạ ơn (7.12.2019)

  12/8/2019 3:27:01 PM
 • HVMV Tĩnh nguyện mùa Vọng 2019: Sống lạc quan

  HVMV Tĩnh nguyện mùa Vọng 2019: Sống lạc quan

  12/8/2019 3:21:07 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 12/2019: Tương lai của trẻ em

  Ý cầu nguyện tháng 12/2019: Tương lai của trẻ em

  12/8/2019 3:18:41 PM
 • Radio Vatican (6.12.2019)

  Radio Vatican (6.12.2019)

  12/8/2019 4:11:36 PM
 • Phái đoàn GP Phan Thiết chào ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  Phái đoàn GP Phan Thiết chào ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  12/6/2019 1:03:03 PM
 • ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ khi nhận Sứ vụ Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết

  ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ khi nhận Sứ vụ Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết

  12/6/2019 4:54:48 AM
 • TGP Sài Gòn: Thông báo bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Phan Thiết

  TGP Sài Gòn: Thông báo bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Phan Thiết

  12/6/2019 4:52:13 AM
 • Đức tân Giám mục chánh tòa Giáo phận Phan Thiet

  Đức tân Giám mục chánh tòa Giáo phận Phan Thiet

  12/6/2019 4:49:06 AM
 • Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã về TGP Sài Gòn (30.11.2019)

  Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã về TGP Sài Gòn (30.11.2019)

  12/3/2019 5:19:09 PM
 • Phỏng vấn Media Thái Lan về chuyến tông du của ĐGH Phanxicô

  Phỏng vấn Media Thái Lan về chuyến tông du của ĐGH Phanxicô

  12/5/2019 5:57:34 AM
 • Tông du Nhật Bản: ĐGH Phanxicô thăm đại học Sophia (26.11.2019)

  Tông du Nhật Bản: ĐGH Phanxicô thăm đại học Sophia (26.11.2019)

  11/30/2019 12:16:27 PM
 • ĐGH tông du Nhật Bản: Gặp gỡ vì hoà bình ở Hiroshima (24.11.2019)

  ĐGH tông du Nhật Bản: Gặp gỡ vì hoà bình ở Hiroshima (24.11.2019)

  12/1/2019 5:45:25 AM
 • ĐGH Phanxicô gặp giới lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo khác (22.11.2019)

  ĐGH Phanxicô gặp giới lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo khác (22.11.2019)

  12/1/2019 5:27:36 PM
 • ĐGH Phanxicô gặp các LM, tu sĩ, chủng sinh và GLV (22.11.2019)

  ĐGH Phanxicô gặp các LM, tu sĩ, chủng sinh và GLV (22.11.2019)

  12/1/2019 1:26:57 PM
 • Trực tuyến Thánh Lễ tại sân vận động Supachalasai - Bangkok (21.11.2019)

  Trực tuyến Thánh Lễ tại sân vận động Supachalasai - Bangkok (21.11.2019)

  11/26/2019 2:13:58 AM
 • Đức Thánh Cha đến Bangkok - Thái Lan (20.11.2019)

  Đức Thánh Cha đến Bangkok - Thái Lan (20.11.2019)

  11/26/2019 2:45:26 AM
 • Sứ điệp video ĐTC Phanxicô gởi giới trẻ Việt Nam

  Sứ điệp video ĐTC Phanxicô gởi giới trẻ Việt Nam

  11/26/2019 2:48:39 AM
 • Để Tình Yêu là cầu nối - Bài hát chào mừng ĐGH thăm Thái Lan

  Để Tình Yêu là cầu nối - Bài hát chào mừng ĐGH thăm Thái Lan

  11/23/2019 5:16:12 PM
 • Thánh lễ và Kinh Truyền Tin với ĐGH Phanxicô (17.11.2019)

  Thánh lễ và Kinh Truyền Tin với ĐGH Phanxicô (17.11.2019)

  11/23/2019 12:06:11 AM
 • Lm GB Phương Đình Toại:

  Lm GB Phương Đình Toại:

  11/24/2019 5:16:53 AM
 • Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (13.11.2019)

  Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (13.11.2019)

  11/23/2019 4:06:28 AM
 • Các Giám mục và Linh mục viếng nghĩa trang các Linh mục (12.11.2019)

  Các Giám mục và Linh mục viếng nghĩa trang các Linh mục (12.11.2019)

  11/23/2019 12:06:46 AM
 • Phỏng vấn Đức TGM Marek Zalewski - Đại diện ĐTC tại Việt Nam

  Phỏng vấn Đức TGM Marek Zalewski - Đại diện ĐTC tại Việt Nam

  11/18/2019 2:00:24 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 11/2019 của ĐGH: Đối thoại và hòa giải ở Cận Đông

  Ý cầu nguyện tháng 11/2019 của ĐGH: Đối thoại và hòa giải ở Cận Đông

  11/18/2019 11:53:14 AM
 • TTMV: Nhìn lại 8 lần Hội Ngộ Liên tôn I-VIII (2011-2018)

  TTMV: Nhìn lại 8 lần Hội Ngộ Liên tôn I-VIII (2011-2018)

  11/11/2019 1:10:19 AM
 • Hội Ngộ Liên Tôn IX: : Lời cảm ơn của Ban tổ chức

  Hội Ngộ Liên Tôn IX: : Lời cảm ơn của Ban tổ chức

  11/12/2019 5:59:50 PM
 • Hội Ngộ Liên Tôn IX: : Ảnh hưởng của Tôn giáo trên đời sống Văn hóa - Xã hội

  Hội Ngộ Liên Tôn IX: : Ảnh hưởng của Tôn giáo trên đời sống Văn hóa - Xã hội

  11/8/2019 2:09:51 PM
 • Hội Ngộ Liên Tôn IX: Giới thiệu - Khai Mạc

  Hội Ngộ Liên Tôn IX: Giới thiệu - Khai Mạc

  11/8/2019 5:54:29 PM
Trang: 1 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11