Video

 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  4/9/2018 6:15:07 AM
 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  4/13/2018 2:19:59 AM
 • Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  4/9/2018 11:44:37 PM
 • Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  4/10/2018 6:20:15 AM
 • Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  4/9/2018 6:34:31 AM
 • Đưa thi hài Đức TGM Phaolô ra phi trường Fiumicino (13.3.2018)

  Đưa thi hài Đức TGM Phaolô ra phi trường Fiumicino (13.3.2018)

  4/8/2018 10:11:46 AM
 • Nghi thức Tẩn liệm Đức TGM Phaolô (12.3.2018)

  Nghi thức Tẩn liệm Đức TGM Phaolô (12.3.2018)

  4/9/2018 5:51:34 PM
 • Trao đổi với cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về sự ra đi của Đức cố TGM Phaolô

  Trao đổi với cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về sự ra đi của Đức cố TGM Phaolô

  4/8/2018 7:18:48 AM
 • Vatican: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (10.3.2018)

  Vatican: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (10.3.2018)

  4/8/2018 9:51:21 AM
 • Trực tuyến: Tĩnh nguyện mùa Chay tại TTMV (6.3.2018)

  Trực tuyến: Tĩnh nguyện mùa Chay tại TTMV (6.3.2018)

  4/1/2018 6:21:00 AM
 • ĐGH Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Việt Nam (5.3.2018)

  ĐGH Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Việt Nam (5.3.2018)

  4/1/2018 10:18:53 AM
 • Gx. Cao Thái: Lễ Giỗ 1 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Duy Thống

  Gx. Cao Thái: Lễ Giỗ 1 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Duy Thống

  3/30/2018 5:26:38 AM
 • Chia sẻ Lời Chúa: Chúa nhật III Mùa Chay năm B-2018

  Chia sẻ Lời Chúa: Chúa nhật III Mùa Chay năm B-2018

  3/28/2018 11:04:23 AM
 • Trao đổi về ý nghĩa Ad Limina với Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Trao đổi về ý nghĩa Ad Limina với Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  3/20/2018 12:50:56 AM
 • Mùng 3 Tết Mậu Tuất: Thương trường và Gia đình

  Mùng 3 Tết Mậu Tuất: Thương trường và Gia đình

  3/12/2018 4:39:13 PM
 • Câu chuyện đầu năm: 3 chữ ``T`` trong gia đình

  Câu chuyện đầu năm: 3 chữ "T" trong gia đình

  3/11/2018 3:26:29 AM
 • Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  3/8/2018 1:52:03 PM
 • Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  3/8/2018 6:33:49 PM
 • Tọa đàm cuối năm Đinh Dậu: Trùng tu nhà thờ Đức Bà SG

  Tọa đàm cuối năm Đinh Dậu: Trùng tu nhà thờ Đức Bà SG

  3/7/2018 10:51:33 AM
 • Phim ngắn: Đôi giày

  Phim ngắn: Đôi giày

  3/1/2018 8:26:33 AM
 • Linh mục đoàn TGP Sài Gòn Tất Niên (5.2.2018)

  Linh mục đoàn TGP Sài Gòn Tất Niên (5.2.2018)

  2/27/2018 6:51:34 AM
 • Trưng bày mỹ thuật Công giáo: Năm Thánh hướng về Gia Đình

  Trưng bày mỹ thuật Công giáo: Năm Thánh hướng về Gia Đình

  2/23/2018 2:35:21 PM
 • TTMV: Buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất (24.1.2108)

  TTMV: Buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất (24.1.2108)

  2/23/2018 1:30:34 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH - Tháng 2/2018

  Ý cầu nguyện của ĐGH - Tháng 2/2018

  2/19/2018 9:29:11 PM
 • Thánh Gioan Don Bosco, tông đồ giới trẻ

  Thánh Gioan Don Bosco, tông đồ giới trẻ

  2/16/2018 6:34:38 AM
 • ĐGH Phanxicô: bế mạc tuần cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất

  ĐGH Phanxicô: bế mạc tuần cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất

  2/12/2018 2:06:06 AM
 • ĐGH Phanxicô tạm biệt Peru trở về Roma (21.1.2018)

  ĐGH Phanxicô tạm biệt Peru trở về Roma (21.1.2018)

  2/6/2018 8:19:38 PM
 • Peru: ĐGH Phanxicô gặp gỡ các dân tộc vùng Amazzonia

  Peru: ĐGH Phanxicô gặp gỡ các dân tộc vùng Amazzonia

  2/5/2018 3:47:41 AM
 • Thánh lễ Tạ ơn của phái đoàn Ngoại giao Toà thánh tại Sài Gòn

  Thánh lễ Tạ ơn của phái đoàn Ngoại giao Toà thánh tại Sài Gòn

  2/3/2018 11:44:08 PM
 • Chile: Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các bạn trẻ

  Chile: Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các bạn trẻ

  2/1/2018 1:13:42 PM
Trang: 10 / 26 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11