Video

 • Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005)

  Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005)

  11/7/2017 2:11:51 PM
 • Thánh lễ tạ ơn của Gm Luy Nguyễn Anh Tuấn (15.10.2017)

  Thánh lễ tạ ơn của Gm Luy Nguyễn Anh Tuấn (15.10.2017)

  11/4/2017 9:59:20 AM
 • Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn (14.10.2017)

  Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn (14.10.2017)

  10/29/2017 12:16:12 AM
 • Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (2)

  Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (2)

  10/27/2017 1:40:01 PM
 • Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1)

  Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1)

  10/26/2017 9:29:38 AM
 • Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của tân GM Luy Nguyễn Anh Tuấn

  Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của tân GM Luy Nguyễn Anh Tuấn

  10/24/2017 9:28:43 AM
 • Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam

  Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam

  10/22/2017 7:12:47 PM
 • Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  10/19/2017 1:28:53 PM
 • ĐGH Phanxicô: Các thiên thần đồng hành với chúng ta

  ĐGH Phanxicô: Các thiên thần đồng hành với chúng ta

  10/17/2017 9:45:30 AM
 • Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  10/16/2017 5:43:48 PM
 • Chủng sinh dự bị: Khai giảng năm học 2017 - 2018

  Chủng sinh dự bị: Khai giảng năm học 2017 - 2018

  10/15/2017 5:03:11 PM
 • Học viện Công giáo VN: Thánh lễ Khai giảng NK 2017 - 2018

  Học viện Công giáo VN: Thánh lễ Khai giảng NK 2017 - 2018

  9/30/2017 9:43:56 PM
 • Làm dấu - Phan Đình Tùng (TTMV)

  Làm dấu - Phan Đình Tùng (TTMV)

  9/28/2017 6:02:31 PM
 • Làm dấu 2 - Ns. Đức Hùng - Ca sĩ Hiền Thục

  Làm dấu 2 - Ns. Đức Hùng - Ca sĩ Hiền Thục

  9/29/2017 5:58:49 AM
 • Học viện Mục vụ: Khai giảng năm học mới (12.9.2017)

  Học viện Mục vụ: Khai giảng năm học mới (12.9.2017)

  9/27/2017 4:29:09 PM
 • ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Bogotá, Colombia

  ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Bogotá, Colombia

  9/23/2017 9:21:37 AM
 • Đức Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn trước sứ mạng mới

  Đức Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn trước sứ mạng mới

  9/22/2017 9:33:21 AM
 • Thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016)

  Thánh lễ tuyên thánh cho Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016)

  9/20/2017 11:46:09 AM
 • Khám phá cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

  Khám phá cuộc đời của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

  9/14/2016 12:31:55 PM
 • Thân xác, tặng phẩm của tình yêu

  Thân xác, tặng phẩm của tình yêu

  9/17/2017 3:42:22 PM
 • Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: làm mới thép

  Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: làm mới thép

  9/17/2017 1:56:19 AM
 • Họp báo Triển lãm tranh danh hoạ Raphael ở Sài Gòn

  Họp báo Triển lãm tranh danh hoạ Raphael ở Sài Gòn

  9/17/2017 1:58:18 AM
 • Giải đáp thắc mắc về hôn nhân - Lm.Bùi Thái Sơn

  Giải đáp thắc mắc về hôn nhân - Lm.Bùi Thái Sơn

  9/10/2017 9:54:07 AM
 • Múa ``Trinh vương Maria``

  Múa "Trinh vương Maria"

  9/6/2017 1:18:03 AM
 • Lặng (Thơ: Kim Hải - Nhạc: Hà Xuân Huy)

  Lặng (Thơ: Kim Hải - Nhạc: Hà Xuân Huy)

  9/3/2017 3:22:20 AM
 • Đến lượt con (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)

  Đến lượt con (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Tuấn Kim)

  9/2/2017 2:13:25 AM
 • Ngày Về (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Kim Long)

  Ngày Về (Thơ: Xuân Ly Băng - Nhạc: Kim Long)

  9/2/2017 6:13:58 AM
 • Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  8/31/2017 6:42:14 PM
 • La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  8/28/2017 3:29:25 PM
 • La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  8/28/2017 5:17:46 PM
Trang: 10 / 25 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11