Video

 • Tin Mừng CN XXVI TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXVI TN C bằng hình ảnh

  10/10/2016 9:37:21 PM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng năm học mới (20.9.2013)

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng năm học mới (20.9.2013)

  10/3/2016 9:16:00 PM
 • Đồng hành và Quản trị thiêng liêng

  Đồng hành và Quản trị thiêng liêng

  9/28/2016 1:03:01 PM
 • Thánh lễ khai giảng khoá Cao học Thần Học (14.9.2016)

  Thánh lễ khai giảng khoá Cao học Thần Học (14.9.2016)

  10/18/2016 11:00:11 AM
 • Thánh lễ an táng Đức Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận

  Thánh lễ an táng Đức Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận

  10/9/2016 9:17:15 PM
 • Chân dung người trưởng cộng đoàn Dòng tu

  Chân dung người trưởng cộng đoàn Dòng tu

  10/1/2016 12:54:35 PM
 • Tin Mừng CN XXV TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXV TN C bằng hình ảnh

  10/2/2016 5:11:07 AM
 • Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (10.9.2016)

  Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (10.9.2016)

  10/4/2016 5:04:23 PM
 • Tòa TGM: Nghi thức tẩn liệm cha P.X Huỳnh Hữu Đặng (9.9.2016)

  Tòa TGM: Nghi thức tẩn liệm cha P.X Huỳnh Hữu Đặng (9.9.2016)

  9/30/2016 1:00:39 PM
 • Tin Mừng CN XXIV TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXIV TN C bằng hình ảnh

  9/24/2016 6:14:28 PM
 • Lễ Phong Thánh Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016) - Tiếng Việt

  Lễ Phong Thánh Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016) - Tiếng Việt

  9/25/2016 8:43:03 AM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 4/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 4/4

  9/18/2016 3:55:30 AM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 3/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 3/4

  9/17/2016 6:07:26 AM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 2/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 2/4

  9/16/2016 3:30:32 AM
 • TTMV: Sứ vụ loan báo Tin mừng - Gm. Giuse Đinh Đức Đạo

  TTMV: Sứ vụ loan báo Tin mừng - Gm. Giuse Đinh Đức Đạo

  9/15/2016 6:48:31 PM
 • TTMV: Hãy khởi sự lại việc truyền giáo từ Đức Kitô

  TTMV: Hãy khởi sự lại việc truyền giáo từ Đức Kitô

  9/15/2016 3:33:24 AM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 1/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 1/4

  9/16/2016 2:12:22 PM
 • Câu chuyện về Mẹ Têrêsa Calcutta

  Câu chuyện về Mẹ Têrêsa Calcutta

  9/12/2016 8:29:06 AM
 • Tin Mừng CN XXI TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXI TN C bằng hình ảnh

  9/1/2016 5:34:11 AM
 • 150 năm La San Việt Nam: Ngày La San Hội Ngộ (8.8.2016)

  150 năm La San Việt Nam: Ngày La San Hội Ngộ (8.8.2016)

  9/8/2016 2:26:03 AM
 • Tin Mừng CN XIX TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIX TN C bằng hình ảnh

  8/21/2016 6:10:00 AM
 • Thánh Lễ tấn phong Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng (4.8.2016)

  Thánh Lễ tấn phong Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng (4.8.2016)

  8/23/2016 11:08:17 PM
 • Tin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnh

  8/14/2016 11:47:46 PM
 • Đại hội GLV 2016: Câu chuyện chuyên đề - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Đại hội GLV 2016: Câu chuyện chuyên đề - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  8/13/2016 3:42:15 AM
 • Chủ đề tuần lễ Giáo lý viên 2016: Giáo lý viên Phục vụ Xã hội

  Chủ đề tuần lễ Giáo lý viên 2016: Giáo lý viên Phục vụ Xã hội

  8/3/2016 8:46:57 AM
 • Tin Mừng CN XVI Thường Niên (C) bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XVI Thường Niên (C) bằng hình ảnh

  7/31/2016 2:04:28 AM
 • Đức Tân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng nói về Bác ái và Truyền giáo

  Đức Tân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng nói về Bác ái và Truyền giáo

  8/13/2016 11:30:15 PM
 • Khẩu hiệu của Đức tân giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  Khẩu hiệu của Đức tân giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  8/3/2016 1:32:07 AM
 • Nét khác nhau giữa các Giáo Hội: Công giáo, Chính Thống, Tin Lành, Anh giáo

  Nét khác nhau giữa các Giáo Hội: Công giáo, Chính Thống, Tin Lành, Anh giáo

  7/23/2016 4:19:42 PM
 • Tin Mừng CN XIII Thường Niên (C) bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIII Thường Niên (C) bằng hình ảnh

  7/20/2016 10:28:45 AM
Trang: 10 / 20 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11