Video

 • Phúc Âm CN III TN bằng hình ảnh - A

  Phúc Âm CN III TN bằng hình ảnh - A

  2/6/2017 7:32:53 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 1/ 2017 của ĐGH: các Kitô hữu cùng nhau phục vụ con người

  Ý cầu nguyện tháng 1/ 2017 của ĐGH: các Kitô hữu cùng nhau phục vụ con người

  1/31/2017 7:30:13 AM
 • Niềm vui Chúa Giáng sinh trên đường phố

  Niềm vui Chúa Giáng sinh trên đường phố

  1/26/2017 4:19:04 AM
 • Năm 2016 với Đức Giáo hoàng Phanxicô

  Năm 2016 với Đức Giáo hoàng Phanxicô

  1/23/2017 1:15:39 AM
 • Phúc Âm CN lễ Chúa Hiển Linh - A

  Phúc Âm CN lễ Chúa Hiển Linh - A

  1/22/2017 3:45:10 PM
 • Nt Chánh tòa SG: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1.1.2017)

  Nt Chánh tòa SG: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1.1.2017)

  1/16/2017 9:16:09 PM
 • TT Thánh Mẫu Tà Pao (31.12.2016)

  TT Thánh Mẫu Tà Pao (31.12.2016)

  1/16/2017 5:36:03 PM
 • Tin Mừng bằng hình ảnh: lễ kính Mẹ Thiên Chúa (1/1)

  Tin Mừng bằng hình ảnh: lễ kính Mẹ Thiên Chúa (1/1)

  1/16/2017 2:22:15 AM
 • Bài giảng Đêm Giáng Sinh 2016 - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

  Bài giảng Đêm Giáng Sinh 2016 - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

  1/8/2017 12:16:48 AM
 • Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - Nt. Huyện Sỹ

  Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - Nt. Huyện Sỹ

  1/12/2017 6:01:42 PM
 • Các phái đoàn chúc mừng Giáng Sinh 2016

  Các phái đoàn chúc mừng Giáng Sinh 2016

  1/7/2017 5:31:16 PM
 • Giáng Sinh Góc Phố - Nhóm Emmanuel

  Giáng Sinh Góc Phố - Nhóm Emmanuel

  1/7/2017 4:58:53 PM
 • HT Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo: Lễ Hội Giáng Sinh 2016

  HT Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo: Lễ Hội Giáng Sinh 2016

  12/30/2016 7:43:02 AM
 • Lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (17.12.2016)

  Lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (17.12.2016)

  12/31/2016 2:42:08 AM
 • TTMV: Đêm Thánh, Đêm lung linh tình mến (16.12.2016)

  TTMV: Đêm Thánh, Đêm lung linh tình mến (16.12.2016)

  12/28/2016 9:40:03 PM
 • Học viện Mục vụ: Tĩnh Tâm Mùa Vọng (5.12.2016)

  Học viện Mục vụ: Tĩnh Tâm Mùa Vọng (5.12.2016)

  12/26/2016 6:41:11 AM
 • Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Bổn mạng (8.12.2016)

  Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Bổn mạng (8.12.2016)

  12/23/2016 9:56:21 AM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 12/2016

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 12/2016

  12/23/2016 5:30:07 AM
 • Tin Mừng CN III Mùa Vọng A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN III Mùa Vọng A bằng hình ảnh

  12/22/2016 5:57:57 AM
 • International Choir of HCMC: Ánh Sao Bêlem

  International Choir of HCMC: Ánh Sao Bêlem

  12/22/2016 1:53:40 PM
 • Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

  Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

  12/4/2016 1:17:45 AM
 • Phim Ngày mới

  Phim Ngày mới

  11/23/2016 4:24:47 AM
 • Thánh lễ cầu cho các Giám mục & Linh mục đã qua đời 2016

  Thánh lễ cầu cho các Giám mục & Linh mục đã qua đời 2016

  11/20/2016 7:15:14 PM
 • Gặp gỡ Giáo lý viên dự tòng 2016

  Gặp gỡ Giáo lý viên dự tòng 2016

  11/18/2016 6:24:53 AM
 • Bài giảng lễ kính các Thánh Nam Nữ - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Bài giảng lễ kính các Thánh Nam Nữ - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  11/17/2016 1:19:00 AM
 • Nếu chỉ còn một ngày để sống - Lương Đình Khoa

  Nếu chỉ còn một ngày để sống - Lương Đình Khoa

  11/17/2016 1:14:31 PM
 • TTMV: Hội ngộ Liên Tôn 2016 (Phần II)

  TTMV: Hội ngộ Liên Tôn 2016 (Phần II)

  11/15/2016 10:49:15 AM
 • TTMV: Trực tuyến Hội ngộ Liên Tôn 2016

  TTMV: Trực tuyến Hội ngộ Liên Tôn 2016

  11/14/2016 10:46:54 PM
 • Tin Mừng CN XXXI TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXXI TN C bằng hình ảnh

  11/12/2016 9:49:20 AM
 • Tin Mừng CN XXX TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXX TN C bằng hình ảnh

  11/1/2016 10:09:09 AM
Trang: 10 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11