Video

 • Tình Yêu Đích Thực - Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn

  Tình Yêu Đích Thực - Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn

  1/30/2018 2:51:16 AM
 • Đồng hành cùng các bạn Di Dân

  Đồng hành cùng các bạn Di Dân

  1/30/2018 6:17:25 AM
 • TTMV: Cộng đoàn quốc tế quy tụ trong đức tin (14.1.2018)

  TTMV: Cộng đoàn quốc tế quy tụ trong đức tin (14.1.2018)

  1/29/2018 6:13:27 AM
 • Giáo xứ Gia Định: Thánh Lễ Tạ ơn 150 năm hiện diện (29.12.2017)

  Giáo xứ Gia Định: Thánh Lễ Tạ ơn 150 năm hiện diện (29.12.2017)

  1/17/2018 1:19:30 PM
 • Phát biểu dịp lễ Giáng Sinh tại Tt Bàu Sen 2017

  Phát biểu dịp lễ Giáng Sinh tại Tt Bàu Sen 2017

  1/11/2018 5:29:01 PM
 • Thánh Tòa Huỳnh Quang Sắc: Lễ hội ca ngợi hồng ân TC

  Thánh Tòa Huỳnh Quang Sắc: Lễ hội ca ngợi hồng ân TC

  1/5/2018 9:22:47 PM
 • Giáng Sinh cho người có hoàn cảnh đặc biệt (16.12.2017)

  Giáng Sinh cho người có hoàn cảnh đặc biệt (16.12.2017)

  1/3/2018 1:25:29 AM
 • TTMV: Đêm tình yêu dâng cao (trực tuyến)

  TTMV: Đêm tình yêu dâng cao (trực tuyến)

  1/2/2018 1:09:45 PM
 • Thánh Gioan Thánh giá

  Thánh Gioan Thánh giá

  1/1/2018 3:25:31 AM
 • Học viện Mục vụ : Tĩnh nguyện Mùa Vọng (6.12.2017)

  Học viện Mục vụ : Tĩnh nguyện Mùa Vọng (6.12.2017)

  12/31/2017 1:54:08 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH - Tháng 12/2017

  Ý cầu nguyện của ĐGH - Tháng 12/2017

  12/23/2017 6:41:13 PM
 • Đại Hội Huynh Trưởng TNTT mừng 100 năm thành lập Nghĩa Binh TT

  Đại Hội Huynh Trưởng TNTT mừng 100 năm thành lập Nghĩa Binh TT

  12/22/2017 2:13:29 PM
 • Myanmar: ĐGH Phanxicô gặp gỡ giới chức chính quyền (28.11.2017)

  Myanmar: ĐGH Phanxicô gặp gỡ giới chức chính quyền (28.11.2017)

  12/16/2017 2:39:40 PM
 • Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Myanmar (27.11.2017)

  Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Myanmar (27.11.2017)

  12/14/2017 10:02:15 PM
 • Thánh lễ An Táng Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

  Thánh lễ An Táng Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

  12/9/2017 1:06:04 AM
 • Đại lễ tuyên phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam (19.6.1988)

  Đại lễ tuyên phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam (19.6.1988)

  12/8/2017 6:18:51 AM
 • Hội Ngộ Liên Tôn 2017: Đồng tâm Kiến tạo Nhân hòa

  Hội Ngộ Liên Tôn 2017: Đồng tâm Kiến tạo Nhân hòa

  12/5/2017 3:41:42 AM
 • Ý cầu nguyện tháng 11/2017: Cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Châu Á

  Ý cầu nguyện tháng 11/2017: Cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Châu Á

  11/23/2017 9:47:25 PM
 • Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005)

  Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005)

  11/9/2017 2:11:51 PM
 • Thánh lễ tạ ơn của Gm Luy Nguyễn Anh Tuấn (15.10.2017)

  Thánh lễ tạ ơn của Gm Luy Nguyễn Anh Tuấn (15.10.2017)

  11/5/2017 1:59:20 PM
 • Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn (14.10.2017)

  Truyền chức GM Luy Nguyễn Anh Tuấn (14.10.2017)

  10/30/2017 8:16:12 AM
 • Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (2)

  Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (2)

  10/29/2017 9:40:01 AM
 • Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1)

  Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1)

  10/27/2017 9:29:38 PM
 • Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của tân GM Luy Nguyễn Anh Tuấn

  Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của tân GM Luy Nguyễn Anh Tuấn

  10/25/2017 5:28:43 PM
 • Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam

  Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam

  10/24/2017 3:12:47 PM
 • Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  10/21/2017 1:28:53 AM
 • ĐGH Phanxicô: Các thiên thần đồng hành với chúng ta

  ĐGH Phanxicô: Các thiên thần đồng hành với chúng ta

  10/18/2017 1:45:30 PM
 • Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  10/18/2017 5:43:48 AM
 • Chủng sinh dự bị: Khai giảng năm học 2017 - 2018

  Chủng sinh dự bị: Khai giảng năm học 2017 - 2018

  10/17/2017 5:03:11 AM
 • Học viện Công giáo VN: Thánh lễ Khai giảng NK 2017 - 2018

  Học viện Công giáo VN: Thánh lễ Khai giảng NK 2017 - 2018

  10/2/2017 5:43:56 AM
Trang: 11 / 26 
... 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16