Video

 • Vatican: Thông điệp Phục Sinh và Phép lành

  Vatican: Thông điệp Phục Sinh và Phép lành

  5/8/2018 4:43:00 AM
 • Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2018

  Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2018

  4/28/2018 10:47:37 PM
 • Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô tại hý trường Colosseo ở Roma

  Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô tại hý trường Colosseo ở Roma

  4/28/2018 6:34:40 PM
 • ĐGH rửa chân cho các tù nhân tại Roma (29.03.2018)

  ĐGH rửa chân cho các tù nhân tại Roma (29.03.2018)

  4/25/2018 11:24:38 PM
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

  Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

  4/25/2018 11:29:57 AM
 • Thông tin về nhóm lừa đảo, quyên tiền đại tu Nhà thờ Chính Toà SG

  Thông tin về nhóm lừa đảo, quyên tiền đại tu Nhà thờ Chính Toà SG

  4/22/2018 10:22:27 PM
 • VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN Lễ Lá năm B (2018)

  VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN Lễ Lá năm B (2018)

  4/21/2018 4:45:51 AM
 • TTMV: Đại hội giới trẻ mùa Chay 2018

  TTMV: Đại hội giới trẻ mùa Chay 2018

  4/22/2018 2:37:48 PM
 • VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN V Mùa Chay năm B (2018)

  VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN V Mùa Chay năm B (2018)

  4/19/2018 8:53:43 PM
 • Thánh lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (17.3.2018)

  Thánh lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (17.3.2018)

  4/17/2018 4:45:50 AM
 • Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô

  Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô

  4/16/2018 8:45:37 PM
 • Trực tuyến di quan Đức TGM Phaolô về TT Mục vụ SG

  Trực tuyến di quan Đức TGM Phaolô về TT Mục vụ SG

  4/12/2018 12:18:57 AM
 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  4/10/2018 2:15:07 PM
 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  4/14/2018 2:19:59 PM
 • Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  4/11/2018 3:44:37 PM
 • Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  4/11/2018 2:20:15 AM
 • Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  4/10/2018 2:34:31 AM
 • Đưa thi hài Đức TGM Phaolô ra phi trường Fiumicino (13.3.2018)

  Đưa thi hài Đức TGM Phaolô ra phi trường Fiumicino (13.3.2018)

  4/9/2018 2:11:46 PM
 • Nghi thức Tẩn liệm Đức TGM Phaolô (12.3.2018)

  Nghi thức Tẩn liệm Đức TGM Phaolô (12.3.2018)

  4/11/2018 1:51:34 AM
 • Trao đổi với cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về sự ra đi của Đức cố TGM Phaolô

  Trao đổi với cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về sự ra đi của Đức cố TGM Phaolô

  4/9/2018 3:18:48 PM
 • Vatican: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (10.3.2018)

  Vatican: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (10.3.2018)

  4/9/2018 5:51:21 PM
 • Trực tuyến: Tĩnh nguyện mùa Chay tại TTMV (6.3.2018)

  Trực tuyến: Tĩnh nguyện mùa Chay tại TTMV (6.3.2018)

  4/2/2018 10:21:00 AM
 • ĐGH Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Việt Nam (5.3.2018)

  ĐGH Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Việt Nam (5.3.2018)

  4/2/2018 2:18:53 PM
 • Gx. Cao Thái: Lễ Giỗ 1 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Duy Thống

  Gx. Cao Thái: Lễ Giỗ 1 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Duy Thống

  3/30/2018 9:26:38 PM
 • Chia sẻ Lời Chúa: Chúa nhật III Mùa Chay năm B-2018

  Chia sẻ Lời Chúa: Chúa nhật III Mùa Chay năm B-2018

  3/29/2018 3:04:23 AM
 • Trao đổi về ý nghĩa Ad Limina với Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Trao đổi về ý nghĩa Ad Limina với Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  3/20/2018 8:50:56 PM
 • Mùng 3 Tết Mậu Tuất: Thương trường và Gia đình

  Mùng 3 Tết Mậu Tuất: Thương trường và Gia đình

  3/13/2018 12:39:13 PM
 • Câu chuyện đầu năm: 3 chữ ``T`` trong gia đình

  Câu chuyện đầu năm: 3 chữ "T" trong gia đình

  3/11/2018 3:26:29 PM
 • Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  3/9/2018 9:52:03 PM
 • Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  Lời chúc Tết Mậu Tuất của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  3/9/2018 6:33:49 PM
Trang: 11 / 28 
... 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16