Video

 • La Vang: Bài giảng Thánh lễ sáng 14.8.2017

  La Vang: Bài giảng Thánh lễ sáng 14.8.2017

  8/27/2017 1:11:07 PM
 • Thánh Maximilian Mary Kolbe - Anh ngữ

  Thánh Maximilian Mary Kolbe - Anh ngữ

  8/27/2017 2:24:09 AM
 • Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  8/25/2017 7:08:13 PM
 • Chân dung mục tử: Đức hồng y GB.Phạm Minh Mẫn

  Chân dung mục tử: Đức hồng y GB.Phạm Minh Mẫn

  8/23/2017 9:34:41 PM
 • Thánh Teresa Benedicta Thánh giá - Edith Stein

  Thánh Teresa Benedicta Thánh giá - Edith Stein

  8/19/2017 5:01:38 AM
 • Thánh Đa Minh: Ánh sáng Giáo hội

  Thánh Đa Minh: Ánh sáng Giáo hội

  8/17/2017 5:05:27 PM
 • Asian Youth Day 2017 (6/8)

  Asian Youth Day 2017 (6/8)

  8/14/2017 10:54:03 PM
 • Asian Youth Day 2017 (5/8)

  Asian Youth Day 2017 (5/8)

  8/14/2017 10:09:18 AM
 • Asian Youth Day 2017 (4/8)

  Asian Youth Day 2017 (4/8)

  8/13/2017 1:24:13 PM
 • Asian Youth Day 2017 (3/8)

  Asian Youth Day 2017 (3/8)

  8/13/2017 5:16:37 AM
 • Asian Youth Day 2017 (2/8)

  Asian Youth Day 2017 (2/8)

  8/12/2017 9:14:59 PM
 • Hiểu và tôn trọng phụ nữ trong thời đại ngày nay

  Hiểu và tôn trọng phụ nữ trong thời đại ngày nay

  8/11/2017 9:22:46 AM
 • Joyful Asian Youth Day 2017

  Joyful Asian Youth Day 2017

  8/7/2017 3:02:06 PM
 • Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  8/7/2017 4:30:49 AM
 • Thánh nữ Maria Mađalêna

  Thánh nữ Maria Mađalêna

  8/4/2017 7:14:18 AM
 • Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  8/6/2017 5:08:32 PM
 • TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  7/22/2017 10:10:31 AM
 • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  7/22/2017 9:36:49 AM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  7/15/2017 2:13:44 PM
 • ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  7/12/2017 6:59:32 AM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  7/11/2017 6:36:43 PM
 • Gia đình là nền tảng của xã hội

  Gia đình là nền tảng của xã hội

  7/6/2017 4:53:08 AM
 • Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  7/6/2017 12:05:56 AM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  7/4/2017 2:07:13 PM
 • Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  6/27/2017 5:16:35 AM
 • Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  6/17/2017 7:59:53 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  6/20/2017 7:47:21 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

  6/13/2017 4:44:17 AM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng niên khoá 2016 - 2017

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng niên khoá 2016 - 2017

  6/11/2017 5:16:14 AM
 • Suy nghĩ về sứ điệp Ngày TG truyền thông - Gm. Nguyễn Văn Khảm

  Suy nghĩ về sứ điệp Ngày TG truyền thông - Gm. Nguyễn Văn Khảm

  6/11/2017 5:45:23 PM
Trang: 11 / 25 
... 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16