Video

 • Tin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnh

  2/19/2017 5:47:44 PM
 • ĐGH Phanxicô: Thánh lễ tại nhà nguyện Mácta (7.2.2017)

  ĐGH Phanxicô: Thánh lễ tại nhà nguyện Mácta (7.2.2017)

  2/18/2017 9:42:01 AM
 • Ý cầu nguyện tháng 2/2017: Tiếp đón những ai cần trợ giúp

  Ý cầu nguyện tháng 2/2017: Tiếp đón những ai cần trợ giúp

  2/18/2017 11:03:37 AM
 • TTMV: Gặp gỡ di dân ngoại kiều

  TTMV: Gặp gỡ di dân ngoại kiều

  2/6/2017 11:37:36 PM
 • Phúc Âm CN III TN bằng hình ảnh - A

  Phúc Âm CN III TN bằng hình ảnh - A

  2/7/2017 7:32:53 AM
 • Ý cầu nguyện tháng 1/ 2017 của ĐGH: các Kitô hữu cùng nhau phục vụ con người

  Ý cầu nguyện tháng 1/ 2017 của ĐGH: các Kitô hữu cùng nhau phục vụ con người

  1/31/2017 3:30:13 PM
 • Niềm vui Chúa Giáng sinh trên đường phố

  Niềm vui Chúa Giáng sinh trên đường phố

  1/26/2017 12:19:04 PM
 • Năm 2016 với Đức Giáo hoàng Phanxicô

  Năm 2016 với Đức Giáo hoàng Phanxicô

  1/23/2017 1:15:39 PM
 • Phúc Âm CN lễ Chúa Hiển Linh - A

  Phúc Âm CN lễ Chúa Hiển Linh - A

  1/23/2017 3:45:10 AM
 • Nt Chánh tòa SG: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1.1.2017)

  Nt Chánh tòa SG: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (1.1.2017)

  1/17/2017 1:16:09 PM
 • TT Thánh Mẫu Tà Pao (31.12.2016)

  TT Thánh Mẫu Tà Pao (31.12.2016)

  1/17/2017 9:36:03 AM
 • Tin Mừng bằng hình ảnh: lễ kính Mẹ Thiên Chúa (1/1)

  Tin Mừng bằng hình ảnh: lễ kính Mẹ Thiên Chúa (1/1)

  1/16/2017 2:22:15 PM
 • Bài giảng Đêm Giáng Sinh 2016 - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

  Bài giảng Đêm Giáng Sinh 2016 - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

  1/8/2017 4:16:48 PM
 • Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - Nt. Huyện Sỹ

  Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - Nt. Huyện Sỹ

  1/13/2017 10:01:42 AM
 • Các phái đoàn chúc mừng Giáng Sinh 2016

  Các phái đoàn chúc mừng Giáng Sinh 2016

  1/8/2017 5:31:16 AM
 • Giáng Sinh Góc Phố - Nhóm Emmanuel

  Giáng Sinh Góc Phố - Nhóm Emmanuel

  1/8/2017 4:58:53 AM
 • HT Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo: Lễ Hội Giáng Sinh 2016

  HT Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo: Lễ Hội Giáng Sinh 2016

  12/31/2016 7:43:02 AM
 • Lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (17.12.2016)

  Lễ hội Giáng Sinh của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (17.12.2016)

  12/31/2016 6:42:08 PM
 • TTMV: Đêm Thánh, Đêm lung linh tình mến (16.12.2016)

  TTMV: Đêm Thánh, Đêm lung linh tình mến (16.12.2016)

  12/29/2016 9:40:03 AM
 • Học viện Mục vụ: Tĩnh Tâm Mùa Vọng (5.12.2016)

  Học viện Mục vụ: Tĩnh Tâm Mùa Vọng (5.12.2016)

  12/26/2016 10:41:11 PM
 • Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Bổn mạng (8.12.2016)

  Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Bổn mạng (8.12.2016)

  12/23/2016 9:56:21 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 12/2016

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 12/2016

  12/23/2016 5:30:07 PM
 • Tin Mừng CN III Mùa Vọng A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN III Mùa Vọng A bằng hình ảnh

  12/22/2016 5:57:57 PM
 • International Choir of HCMC: Ánh Sao Bêlem

  International Choir of HCMC: Ánh Sao Bêlem

  12/23/2016 5:53:40 AM
 • Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

  Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

  12/4/2016 5:17:45 PM
 • Phim Ngày mới

  Phim Ngày mới

  11/23/2016 12:24:47 PM
 • Thánh lễ cầu cho các Giám mục & Linh mục đã qua đời 2016

  Thánh lễ cầu cho các Giám mục & Linh mục đã qua đời 2016

  11/21/2016 3:15:14 AM
 • Gặp gỡ Giáo lý viên dự tòng 2016

  Gặp gỡ Giáo lý viên dự tòng 2016

  11/18/2016 2:24:53 PM
 • Bài giảng lễ kính các Thánh Nam Nữ - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Bài giảng lễ kính các Thánh Nam Nữ - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  11/17/2016 1:19:00 PM
 • Nếu chỉ còn một ngày để sống - Lương Đình Khoa

  Nếu chỉ còn một ngày để sống - Lương Đình Khoa

  11/17/2016 9:14:31 PM
Trang: 11 / 22 
... 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16