Video

 • Book Analysis: Silence by Shusaku Endo

  Book Analysis: Silence by Shusaku Endo

  5/20/2018 8:49:41 PM
 • Hành trình ơn gọi của Olivera và Trinidad

  Hành trình ơn gọi của Olivera và Trinidad

  5/20/2018 2:43:45 AM
 • Hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót bằng lòng yêu mến Chúa

  Hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót bằng lòng yêu mến Chúa

  5/18/2018 11:22:44 AM
 • TTMV: Bài giảng của Đức GM Lạng Sơn về Đức TGM Phaolô (10.4.2018)

  TTMV: Bài giảng của Đức GM Lạng Sơn về Đức TGM Phaolô (10.4.2018)

  5/13/2018 10:11:03 AM
 • Đêm Thánh ca năm Gia Đình và mừng Kim khánh Linh mục NS Phêrô Kim Long

  Đêm Thánh ca năm Gia Đình và mừng Kim khánh Linh mục NS Phêrô Kim Long

  5/15/2018 9:06:39 AM
 • TTMV: Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót 2018

  TTMV: Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót 2018

  5/4/2018 12:07:20 PM
 • TTMV: Đại lễ Kính Lòng Chúa thương xót (1)

  TTMV: Đại lễ Kính Lòng Chúa thương xót (1)

  5/7/2018 10:10:57 AM
 • Bài giảng lễ kính Lòng Chúa thương xót-Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh

  Bài giảng lễ kính Lòng Chúa thương xót-Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh

  5/7/2018 6:09:14 AM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 4/2018

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 4/2018

  5/4/2018 2:53:30 PM
 • Vatican: Thông điệp Phục Sinh và Phép lành

  Vatican: Thông điệp Phục Sinh và Phép lành

  5/9/2018 4:43:00 AM
 • Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2018

  Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2018

  4/29/2018 10:47:37 AM
 • Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô tại hý trường Colosseo ở Roma

  Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô tại hý trường Colosseo ở Roma

  4/29/2018 6:34:40 AM
 • ĐGH rửa chân cho các tù nhân tại Roma (29.03.2018)

  ĐGH rửa chân cho các tù nhân tại Roma (29.03.2018)

  4/26/2018 11:24:38 PM
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

  Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

  4/26/2018 3:29:57 PM
 • Thông tin về nhóm lừa đảo, quyên tiền đại tu Nhà thờ Chính Toà SG

  Thông tin về nhóm lừa đảo, quyên tiền đại tu Nhà thờ Chính Toà SG

  4/23/2018 10:22:27 PM
 • VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN Lễ Lá năm B (2018)

  VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN Lễ Lá năm B (2018)

  4/22/2018 12:45:51 PM
 • TTMV: Đại hội giới trẻ mùa Chay 2018

  TTMV: Đại hội giới trẻ mùa Chay 2018

  4/23/2018 6:37:48 PM
 • VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN V Mùa Chay năm B (2018)

  VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN V Mùa Chay năm B (2018)

  4/20/2018 8:53:43 PM
 • Thánh lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (17.3.2018)

  Thánh lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (17.3.2018)

  4/17/2018 8:45:50 AM
 • Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô

  Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô

  4/17/2018 4:45:37 PM
 • Trực tuyến di quan Đức TGM Phaolô về TT Mục vụ SG

  Trực tuyến di quan Đức TGM Phaolô về TT Mục vụ SG

  4/12/2018 4:18:57 PM
 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  4/11/2018 10:15:07 AM
 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  4/15/2018 2:19:59 PM
 • Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  4/11/2018 11:44:37 PM
 • Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  4/11/2018 10:20:15 PM
 • Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  4/11/2018 6:34:31 AM
 • Đưa thi hài Đức TGM Phaolô ra phi trường Fiumicino (13.3.2018)

  Đưa thi hài Đức TGM Phaolô ra phi trường Fiumicino (13.3.2018)

  4/10/2018 10:11:46 PM
 • Nghi thức Tẩn liệm Đức TGM Phaolô (12.3.2018)

  Nghi thức Tẩn liệm Đức TGM Phaolô (12.3.2018)

  4/12/2018 5:51:34 AM
 • Trao đổi với cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về sự ra đi của Đức cố TGM Phaolô

  Trao đổi với cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về sự ra đi của Đức cố TGM Phaolô

  4/10/2018 7:18:48 AM
 • Vatican: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (10.3.2018)

  Vatican: Thánh Lễ đưa chân Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (10.3.2018)

  4/10/2018 1:51:21 PM
Trang: 11 / 28 
... 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16