Video

 • ĐGH Phanxicô: Thương xót nghĩa là để cho Chúa sửa dạy

  ĐGH Phanxicô: Thương xót nghĩa là để cho Chúa sửa dạy

  3/19/2016 6:23:10 PM
 • Thân xác người nam và người nữ, tặng phẩm của tình yêu

  Thân xác người nam và người nữ, tặng phẩm của tình yêu

  3/19/2016 3:18:30 PM
 • Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - G.x Tân Định

  Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - G.x Tân Định

  3/15/2016 3:13:22 PM
 • Misericordes sicut Pater - Thương xót như Chúa Cha

  Misericordes sicut Pater - Thương xót như Chúa Cha

  3/13/2016 4:54:31 PM
 • Gặp gỡ nữ tu 107 tuổi Alma Bellotti

  Gặp gỡ nữ tu 107 tuổi Alma Bellotti

  3/11/2016 10:23:15 AM
 • Trung tâm Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Chay 2016

  Trung tâm Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Chay 2016

  3/9/2016 4:15:11 AM
 • Phỏng vấn Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  Phỏng vấn Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  3/10/2016 9:17:17 PM
 • ĐGH Phanxicô thăm nhà tù ở Mexico (18.2.2016)

  ĐGH Phanxicô thăm nhà tù ở Mexico (18.2.2016)

  3/3/2016 12:41:24 AM
 • Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  2/27/2016 3:56:48 AM
 • TTMV: Văn nghệ lễ Bế mạc Năm Đời sống Thánh hiến

  TTMV: Văn nghệ lễ Bế mạc Năm Đời sống Thánh hiến

  2/28/2016 10:11:53 PM
 • Thánh Don Bosco - Tông đồ giới trẻ

  Thánh Don Bosco - Tông đồ giới trẻ

  1/30/2015 8:44:26 AM
 • ĐCV Thánh Giuse: Thánh lễ Phong chức Phó tế (30.01.2016)

  ĐCV Thánh Giuse: Thánh lễ Phong chức Phó tế (30.01.2016)

  1/30/2016 10:40:21 PM
 • Khi Chúa Sống Trong Con (Cổ nhạc Công giáo)

  Khi Chúa Sống Trong Con (Cổ nhạc Công giáo)

  1/30/2016 3:39:35 PM
 • Thời sự Công giáo thế giới (19-25/1/2016)

  Thời sự Công giáo thế giới (19-25/1/2016)

  1/26/2016 3:50:52 PM
 • Thánh lễ Tấn phong Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (20.1.2016)

  Thánh lễ Tấn phong Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (20.1.2016)

  3/13/2016 2:55:23 PM
 • ĐGH Phanxicô viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma, (18.1.2016)

  ĐGH Phanxicô viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma, (18.1.2016)

  1/20/2016 3:20:12 PM
 • Thời sự Công giáo thế giới (7-13/1/2016)

  Thời sự Công giáo thế giới (7-13/1/2016)

  1/17/2016 5:21:51 PM
 • Đức Hồng y Reinhard Marx nhà thờ Chính tòa Hà Nội

  Đức Hồng y Reinhard Marx nhà thờ Chính tòa Hà Nội

  1/13/2016 12:23:35 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô: Tháng 01/2016

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô: Tháng 01/2016

  1/10/2016 8:09:42 AM
 • Ý nghĩa Logo Năm Thánh Lòng Thương Xót

  Ý nghĩa Logo Năm Thánh Lòng Thương Xót

  1/9/2016 3:32:56 PM
 • Năm Thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình

  Năm Thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình

  1/2/2016 4:36:18 PM
 • Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican (24.12.2015)

  Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican (24.12.2015)

  1/3/2016 5:54:27 PM
 • Lễ Giáng Sinh tại Thánh thất Bàu Sen (24.12.2015)

  Lễ Giáng Sinh tại Thánh thất Bàu Sen (24.12.2015)

  12/25/2015 7:41:11 PM
 • Hang Bêlem tại giáo hạt Xóm Mới

  Hang Bêlem tại giáo hạt Xóm Mới

  12/23/2015 9:28:49 PM
 • TTMV: Đến để yêu thương 2015

  TTMV: Đến để yêu thương 2015

  12/25/2015 7:41:38 PM
 • TTMV: Đêm Thánh, Đêm của Lòng Thương Xót (18.12.2015)

  TTMV: Đêm Thánh, Đêm của Lòng Thương Xót (18.12.2015)

  12/18/2015 9:56:22 PM
 • Sài Gòn: Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (13.12.2015)

  Sài Gòn: Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (13.12.2015)

  12/18/2015 10:00:04 PM
 • Thánh lễ và Giao lưu Ngày Quốc tế người khuyết tật (3.12.2015)

  Thánh lễ và Giao lưu Ngày Quốc tế người khuyết tật (3.12.2015)

  12/14/2015 8:50:23 PM
 • Thời sự Công giáo thế giới năm 2015

  Thời sự Công giáo thế giới năm 2015

  12/13/2015 9:12:09 AM
 • Phúc Âm CN III Mùa Vọng C bằng hình ảnh

  Phúc Âm CN III Mùa Vọng C bằng hình ảnh

  12/12/2015 9:28:08 PM
Trang: 11 / 19 
... 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19