Video

 • Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tròn 89 tuổi

  Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tròn 89 tuổi

  5/1/2016 11:46:04 AM
 • TTMV: Đêm nhạc Viết Chung (11.4.2016)

  TTMV: Đêm nhạc Viết Chung (11.4.2016)

  4/27/2016 12:50:39 AM
 • TTMV: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2016

  TTMV: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2016

  4/18/2016 11:58:17 PM
 • Thánh lễ Phục Sinh và Phép lành Urbi et Orbi 2016

  Thánh lễ Phục Sinh và Phép lành Urbi et Orbi 2016

  4/8/2016 9:55:13 AM
 • Bài giảng ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Lễ Truyền Dầu

  Bài giảng ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Lễ Truyền Dầu

  4/7/2016 6:29:14 PM
 • Giờ Con Chúa tử nạn

  Giờ Con Chúa tử nạn

  4/10/2016 3:44:36 PM
 • Thánh lễ Tiệc ly tại Vatican 2016

  Thánh lễ Tiệc ly tại Vatican 2016

  4/9/2016 1:13:57 AM
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại Vatican 2016

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Vatican 2016

  4/5/2016 1:03:10 AM
 • Tantum Ergo Sacramentum

  Tantum Ergo Sacramentum

  4/9/2016 4:27:02 PM
 • TTMV: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P2)

  TTMV: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P2)

  4/6/2016 10:19:38 AM
 • TTMV: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P1)

  TTMV: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2016 (P1)

  4/4/2016 2:01:45 AM
 • Daniel Ali: Hành trình trở về

  Daniel Ali: Hành trình trở về

  3/28/2016 12:46:30 PM
 • Chuyện người đàn bà 2000 năm trước

  Chuyện người đàn bà 2000 năm trước

  3/26/2016 12:06:46 PM
 • Bài giảng lễ giỗ Cha P.X Trương Bửu Diệp (11.3.2016)

  Bài giảng lễ giỗ Cha P.X Trương Bửu Diệp (11.3.2016)

  3/28/2016 5:38:34 AM
 • Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (19.3.2016)

  Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (19.3.2016)

  3/24/2016 1:50:26 AM
 • Kelly Nieto: Hành trình trở về

  Kelly Nieto: Hành trình trở về

  3/21/2016 2:02:14 PM
 • Tâm ca Mai Đệ Liên

  Tâm ca Mai Đệ Liên

  3/23/2016 12:47:54 AM
 • ĐGH Phanxicô: Thương xót nghĩa là để cho Chúa sửa dạy

  ĐGH Phanxicô: Thương xót nghĩa là để cho Chúa sửa dạy

  3/21/2016 6:23:10 AM
 • Thân xác người nam và người nữ, tặng phẩm của tình yêu

  Thân xác người nam và người nữ, tặng phẩm của tình yêu

  3/21/2016 3:18:30 AM
 • Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - G.x Tân Định

  Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót - G.x Tân Định

  3/17/2016 3:13:22 AM
 • Misericordes sicut Pater - Thương xót như Chúa Cha

  Misericordes sicut Pater - Thương xót như Chúa Cha

  3/15/2016 8:54:31 AM
 • Gặp gỡ nữ tu 107 tuổi Alma Bellotti

  Gặp gỡ nữ tu 107 tuổi Alma Bellotti

  3/12/2016 2:23:15 PM
 • Trung tâm Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Chay 2016

  Trung tâm Mục vụ: Tĩnh nguyện Mùa Chay 2016

  3/10/2016 12:15:11 PM
 • Phỏng vấn Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  Phỏng vấn Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  3/12/2016 9:17:17 AM
 • ĐGH Phanxicô thăm nhà tù ở Mexico (18.2.2016)

  ĐGH Phanxicô thăm nhà tù ở Mexico (18.2.2016)

  3/5/2016 8:41:24 AM
 • Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  2/28/2016 7:56:48 PM
 • TTMV: Văn nghệ lễ Bế mạc Năm Đời sống Thánh hiến

  TTMV: Văn nghệ lễ Bế mạc Năm Đời sống Thánh hiến

  3/2/2016 6:11:53 AM
 • Thánh Don Bosco - Tông đồ giới trẻ

  Thánh Don Bosco - Tông đồ giới trẻ

  1/30/2015 8:44:26 AM
 • ĐCV Thánh Giuse: Thánh lễ Phong chức Phó tế (30.01.2016)

  ĐCV Thánh Giuse: Thánh lễ Phong chức Phó tế (30.01.2016)

  1/30/2016 10:40:21 PM
 • Khi Chúa Sống Trong Con (Cổ nhạc Công giáo)

  Khi Chúa Sống Trong Con (Cổ nhạc Công giáo)

  1/30/2016 3:39:35 PM
Trang: 13 / 21 
... 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21