Video

 • TTMV: Thánh ca Chiêm ngắm Lòng Thương Xót

  TTMV: Thánh ca Chiêm ngắm Lòng Thương Xót

  10/25/2016 10:16:10 AM
 • Tin Mừng CN XXVIII TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXVIII TN C bằng hình ảnh

  10/17/2016 1:05:07 AM
 • Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  Bài hát Thánh Phanxicô Assisi

  10/18/2016 1:34:42 AM
 • Bài giảng Lễ Thánh Têrêsa tại Đan Viện Cát Minh Sài Gòn (1.10.2016)

  Bài giảng Lễ Thánh Têrêsa tại Đan Viện Cát Minh Sài Gòn (1.10.2016)

  10/12/2016 1:33:56 PM
 • Tin Mừng CN XXVII TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXVII TN C bằng hình ảnh

  10/12/2016 6:09:56 PM
 • TTMV: Thánh lễ Thánh hóa năm học & trao tu phục cho Chủng sinh Dự bị khóa 12

  TTMV: Thánh lễ Thánh hóa năm học & trao tu phục cho Chủng sinh Dự bị khóa 12

  10/5/2016 2:20:06 PM
 • Tin Mừng CN XXVI TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXVI TN C bằng hình ảnh

  10/12/2016 9:37:21 PM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng năm học mới (20.9.2013)

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng năm học mới (20.9.2013)

  10/5/2016 9:16:00 AM
 • Đồng hành và Quản trị thiêng liêng

  Đồng hành và Quản trị thiêng liêng

  9/29/2016 5:03:01 PM
 • Thánh lễ khai giảng khoá Cao học Thần Học (14.9.2016)

  Thánh lễ khai giảng khoá Cao học Thần Học (14.9.2016)

  10/20/2016 3:00:11 AM
 • Thánh lễ an táng Đức Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận

  Thánh lễ an táng Đức Hồng y P.X Nguyễn Văn Thuận

  10/12/2016 9:17:15 AM
 • Chân dung người trưởng cộng đoàn Dòng tu

  Chân dung người trưởng cộng đoàn Dòng tu

  10/3/2016 4:54:35 PM
 • Tin Mừng CN XXV TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXV TN C bằng hình ảnh

  10/3/2016 5:11:07 AM
 • Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (10.9.2016)

  Thánh lễ Nhậm chức Chánh sở nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (10.9.2016)

  10/6/2016 9:04:23 PM
 • Tòa TGM: Nghi thức tẩn liệm cha P.X Huỳnh Hữu Đặng (9.9.2016)

  Tòa TGM: Nghi thức tẩn liệm cha P.X Huỳnh Hữu Đặng (9.9.2016)

  10/1/2016 1:00:39 PM
 • Tin Mừng CN XXIV TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXIV TN C bằng hình ảnh

  9/26/2016 2:14:28 AM
 • Lễ Phong Thánh Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016) - Tiếng Việt

  Lễ Phong Thánh Mẹ Teresa Calcutta (4.9.2016) - Tiếng Việt

  9/27/2016 12:43:03 PM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 4/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 4/4

  9/19/2016 3:55:30 PM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 3/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 3/4

  9/19/2016 2:07:26 PM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 2/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 2/4

  9/18/2016 11:30:32 PM
 • TTMV: Sứ vụ loan báo Tin mừng - Gm. Giuse Đinh Đức Đạo

  TTMV: Sứ vụ loan báo Tin mừng - Gm. Giuse Đinh Đức Đạo

  9/17/2016 10:48:31 PM
 • TTMV: Hãy khởi sự lại việc truyền giáo từ Đức Kitô

  TTMV: Hãy khởi sự lại việc truyền giáo từ Đức Kitô

  9/17/2016 3:33:24 PM
 • Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 1/4

  Nhật ký Mẹ Teresa Calcutta 1/4

  9/18/2016 10:12:22 AM
 • Câu chuyện về Mẹ Têrêsa Calcutta

  Câu chuyện về Mẹ Têrêsa Calcutta

  9/14/2016 8:29:06 AM
 • Tin Mừng CN XXI TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXI TN C bằng hình ảnh

  9/2/2016 1:34:11 PM
 • 150 năm La San Việt Nam: Ngày La San Hội Ngộ (8.8.2016)

  150 năm La San Việt Nam: Ngày La San Hội Ngộ (8.8.2016)

  9/10/2016 10:26:03 PM
 • Tin Mừng CN XIX TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIX TN C bằng hình ảnh

  8/23/2016 6:10:00 AM
 • Thánh Lễ tấn phong Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng (4.8.2016)

  Thánh Lễ tấn phong Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng (4.8.2016)

  8/26/2016 11:08:17 AM
 • Tin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XVIII TN C bằng hình ảnh

  8/16/2016 11:47:46 AM
 • Đại hội GLV 2016: Câu chuyện chuyên đề - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Đại hội GLV 2016: Câu chuyện chuyên đề - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  8/15/2016 7:42:15 AM
Trang: 13 / 23 
... 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18