Video

 • Phỏng vấn ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc về Đại hội Gia Đình thế giới 2015 và THĐGM

  Phỏng vấn ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc về Đại hội Gia Đình thế giới 2015 và THĐGM

  11/7/2015 5:00:16 PM
 • Thánh Martinô de Porres

  Thánh Martinô de Porres

  11/2/2015 10:28:56 PM
 • Thời sự Công giáo thế giới (27/10 - 2/11/2015)

  Thời sự Công giáo thế giới (27/10 - 2/11/2015)

  11/2/2015 12:02:37 AM
 • Hội ngộ Liên tôn 2015:

  Hội ngộ Liên tôn 2015:

  11/1/2015 11:00:40 PM
 • Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc trả lời phỏng vấn về Thượng HĐGM

  Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc trả lời phỏng vấn về Thượng HĐGM

  10/24/2015 10:08:01 PM
 • Những giờ phút cuối của ĐGH Gioan Phaolo II

  Những giờ phút cuối của ĐGH Gioan Phaolo II

  10/22/2015 6:56:36 AM
 • Thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Louis Martin và Marie-Zélie

  Thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Louis Martin và Marie-Zélie

  10/18/2015 6:38:33 PM
 • ĐGH Phanxicô tuyên phong 4 vị thánh (18 10 2015)

  ĐGH Phanxicô tuyên phong 4 vị thánh (18 10 2015)

  10/21/2015 10:40:29 AM
 • Những bước chân gieo mầm sự sống

  Những bước chân gieo mầm sự sống

  10/16/2015 11:30:13 PM
 • Thượng Hội Đồng Giám mục về Gia Đình: giai đoạn II

  Thượng Hội Đồng Giám mục về Gia Đình: giai đoạn II

  10/15/2015 4:04:39 AM
 • Chạm lòng con Chúa ơi!

  Chạm lòng con Chúa ơi!

  10/12/2015 9:59:35 PM
 • Thượng Hội Đồng Giám mục về Gia Đình (9.10.2015)

  Thượng Hội Đồng Giám mục về Gia Đình (9.10.2015)

  10/12/2015 6:43:04 AM
 • Những chủ đề trong Tuần Đầu tiên của Thượng HĐGM

  Những chủ đề trong Tuần Đầu tiên của Thượng HĐGM

  10/9/2015 6:55:48 AM
 • ĐGH Phanxicô: Năm khối hợp nhất trong gia đình

  ĐGH Phanxicô: Năm khối hợp nhất trong gia đình

  10/6/2015 10:12:40 PM
 • Chương trình Diễn nguyện LAUDATO SI` (2.10.2015)

  Chương trình Diễn nguyện LAUDATO SI' (2.10.2015)

  10/2/2015 10:04:04 PM
 • 20 năm thành lập TT khiếm thị Nhật Hồng

  20 năm thành lập TT khiếm thị Nhật Hồng

  10/2/2015 3:22:40 PM
 • Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  10/1/2015 2:33:30 PM
 • Thánh lễ bế mạc Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Philadelphia

  Thánh lễ bế mạc Đại Hội Quốc Tế về Gia Đình tại Philadelphia

  9/29/2015 5:29:17 PM
 • ĐH Gia đình tại Philadelphia: Những lời ứng khẩu của ĐGH Phanxicô

  ĐH Gia đình tại Philadelphia: Những lời ứng khẩu của ĐGH Phanxicô

  9/28/2015 8:19:27 PM
 • TTMV: Thánh lễ trao tu phục cho chủng sinh dự bị (26/09/2015)

  TTMV: Thánh lễ trao tu phục cho chủng sinh dự bị (26/09/2015)

  9/27/2015 8:52:54 AM
 • ĐGH Phanxicô tại đêm canh thức Đại hội Gia đình 2015

  ĐGH Phanxicô tại đêm canh thức Đại hội Gia đình 2015

  9/27/2015 10:49:20 PM
 • ĐGH Phanxicô tại buổi gặp gỡ liên tôn (25.9.2015)

  ĐGH Phanxicô tại buổi gặp gỡ liên tôn (25.9.2015)

  9/28/2015 8:16:16 PM
 • ĐGH Phanxicô dâng lễ tại Philadelphia (26.9.2015)

  ĐGH Phanxicô dâng lễ tại Philadelphia (26.9.2015)

  9/28/2015 8:16:35 PM
 • ĐGH Phanxicô tại Quốc Hội Hoa Kỳ (24.9.2015)

  ĐGH Phanxicô tại Quốc Hội Hoa Kỳ (24.9.2015)

  9/29/2015 5:30:32 PM
 • ĐGH Phanxicô đến phi trường John F Kenedy của New York

  ĐGH Phanxicô đến phi trường John F Kenedy của New York

  9/26/2015 12:46:38 AM
 • ĐGH Phanxicô tại tòa Bạch ốc - Hoa Kỳ (23.9.2015)

  ĐGH Phanxicô tại tòa Bạch ốc - Hoa Kỳ (23.9.2015)

  9/26/2015 10:38:40 PM
 • ĐGH Phanxicô đến Hoa Kỳ - Tiếp đón (22.9.2015)

  ĐGH Phanxicô đến Hoa Kỳ - Tiếp đón (22.9.2015)

  9/24/2015 11:30:31 AM
 • ĐGH tông du Cuba: Holguín (21.9.2015)

  ĐGH tông du Cuba: Holguín (21.9.2015)

  9/22/2015 11:27:03 AM
 • Học viện Mục vụ Khai giảng năm học mới (16.9.2015)

  Học viện Mục vụ Khai giảng năm học mới (16.9.2015)

  9/18/2015 9:35:40 AM
 • Thời sự Công giáo thế giới (10-16/9/2015)

  Thời sự Công giáo thế giới (10-16/9/2015)

  9/17/2015 2:40:20 PM
Trang: 15 / 21 
... 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21