Video

 • Thời sự Công giáo thế giới (7-13/1/2016)

  Thời sự Công giáo thế giới (7-13/1/2016)

  1/17/2016 5:21:51 PM
 • Đức Hồng y Reinhard Marx nhà thờ Chính tòa Hà Nội

  Đức Hồng y Reinhard Marx nhà thờ Chính tòa Hà Nội

  1/13/2016 12:23:35 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô: Tháng 01/2016

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô: Tháng 01/2016

  1/10/2016 8:09:42 AM
 • Ý nghĩa Logo Năm Thánh Lòng Thương Xót

  Ý nghĩa Logo Năm Thánh Lòng Thương Xót

  1/9/2016 3:32:56 PM
 • Năm Thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình

  Năm Thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình

  1/2/2016 4:36:18 PM
 • Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican (24.12.2015)

  Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican (24.12.2015)

  1/3/2016 5:54:27 PM
 • Lễ Giáng Sinh tại Thánh thất Bàu Sen (24.12.2015)

  Lễ Giáng Sinh tại Thánh thất Bàu Sen (24.12.2015)

  12/25/2015 7:41:11 PM
 • Hang Bêlem tại giáo hạt Xóm Mới

  Hang Bêlem tại giáo hạt Xóm Mới

  12/23/2015 9:28:49 PM
 • TTMV: Đến để yêu thương 2015

  TTMV: Đến để yêu thương 2015

  12/25/2015 7:41:38 PM
 • TTMV: Đêm Thánh, Đêm của Lòng Thương Xót (18.12.2015)

  TTMV: Đêm Thánh, Đêm của Lòng Thương Xót (18.12.2015)

  12/18/2015 9:56:22 PM
 • Sài Gòn: Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (13.12.2015)

  Sài Gòn: Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (13.12.2015)

  12/18/2015 10:00:04 PM
 • Thánh lễ và Giao lưu Ngày Quốc tế người khuyết tật (3.12.2015)

  Thánh lễ và Giao lưu Ngày Quốc tế người khuyết tật (3.12.2015)

  12/14/2015 8:50:23 PM
 • Thời sự Công giáo thế giới năm 2015

  Thời sự Công giáo thế giới năm 2015

  12/13/2015 9:12:09 AM
 • Phúc Âm CN III Mùa Vọng C bằng hình ảnh

  Phúc Âm CN III Mùa Vọng C bằng hình ảnh

  12/12/2015 9:28:08 PM
 • Lễ phong chức tân giám mục Gp. Vĩnh Long (11.12.2015)

  Lễ phong chức tân giám mục Gp. Vĩnh Long (11.12.2015)

  12/12/2015 9:28:37 PM
 • Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vatican

  Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vatican

  12/8/2015 11:03:09 PM
 • Năm Thánh Giáo hội đang cử hành có ý nghĩa gì?

  Năm Thánh Giáo hội đang cử hành có ý nghĩa gì?

  12/8/2015 10:50:54 PM
 • Hội thảo về người Công giáo & môi trường

  Hội thảo về người Công giáo & môi trường

  12/8/2015 1:17:50 PM
 • Lễ tấn phong Giám mục ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ

  Lễ tấn phong Giám mục ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ

  12/6/2015 5:23:04 PM
 • Dâng Ngài lễ mọn

  Dâng Ngài lễ mọn

  11/26/2015 6:55:55 PM
 • Tin Mừng CN lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ

  Tin Mừng CN lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ

  11/22/2015 5:26:15 PM
 • Thi sĩ Hàn Mặc Tử - Đời người đời thơ

  Thi sĩ Hàn Mặc Tử - Đời người đời thơ

  11/13/2015 9:03:20 PM
 • Những buổi học hỏi của các khối Tập Sinh-Khấn Tạm và Khấn Trọn

  Những buổi học hỏi của các khối Tập Sinh-Khấn Tạm và Khấn Trọn

  11/13/2015 2:51:47 PM
 • I will follow Him - Dòng Anh em hèn mọn (7.11.2015)

  I will follow Him - Dòng Anh em hèn mọn (7.11.2015)

  11/13/2015 6:53:19 AM
 • Đêm hiệp thông cầu nguyện cho đời Thánh hiến

  Đêm hiệp thông cầu nguyện cho đời Thánh hiến

  11/7/2015 10:58:50 PM
 • Thánh lễ Đại hội Tu sĩ toàn quốc (7.11.2015)

  Thánh lễ Đại hội Tu sĩ toàn quốc (7.11.2015)

  11/7/2015 5:02:43 PM
 • Đại hội Tu sĩ toàn quốc ``Thánh hiến & Sứ vụ``

  Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ"

  11/7/2015 4:59:37 PM
 • Phỏng vấn ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc về Đại hội Gia Đình thế giới 2015 và THĐGM

  Phỏng vấn ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc về Đại hội Gia Đình thế giới 2015 và THĐGM

  11/7/2015 5:00:16 PM
 • Thánh Martinô de Porres

  Thánh Martinô de Porres

  11/2/2015 10:28:56 PM
 • Thời sự Công giáo thế giới (27/10 - 2/11/2015)

  Thời sự Công giáo thế giới (27/10 - 2/11/2015)

  11/2/2015 12:02:37 AM
Trang: 15 / 22 
... 12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22