Video

 • Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

  7/26/2018 10:23:56 AM
 • Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Nghi thức gỡ ngói

  7/25/2018 10:02:28 PM
 • Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  Áo dòng đẫm máu - Thánh Philipphê Phan Văn Minh

  7/24/2018 9:48:06 PM
 • Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  Lễ tang Đức TGM Phaolô Phaolô Nguyễn Văn Bình (7/1995)

  7/24/2018 3:57:29 AM
 • Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  Lặng - Thơ: Kim Hải - Nhóm nhạc Antôn

  3/2/2018 2:48:24 AM
 • Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  Đồng hành cùng gia đình trẻ: 3 không trong bữa cơm gia đình

  7/20/2018 5:20:19 PM
 • Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  Thánh lễ truyền chức Giám mục GP Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường

  7/19/2018 11:19:30 PM
 • Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  Kinh Truyền Tin với Đức Giáo hoàng (24.06.2018)

  7/17/2018 12:47:11 AM
 • Sài Gòn: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN

  Sài Gòn: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN

  7/20/2018 3:19:15 AM
 • ĐGH Phanxicô chủ sự buổi cầu nguyện Đại kết tại Genève

  ĐGH Phanxicô chủ sự buổi cầu nguyện Đại kết tại Genève

  7/13/2018 2:35:59 AM
 • Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Giới thiệu sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  7/12/2018 8:23:25 AM
 • Thánh Luy Gonzaga (1568-1599)

  Thánh Luy Gonzaga (1568-1599)

  7/12/2018 4:13:58 AM
 • Sắc lệnh về Năm Thánh 2018

  Sắc lệnh về Năm Thánh 2018

  7/9/2018 7:43:01 AM
 • Ba Giồng: Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  Ba Giồng: Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  7/14/2018 11:30:44 PM
 • Sở Kiện: Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  Sở Kiện: Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo VN (19.6.2018)

  7/15/2018 3:30:58 AM
 • Giới thiệu bộ sách `Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày`

  Giới thiệu bộ sách 'Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày'

  7/6/2018 5:36:01 AM
 • Bài giảng trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Bài giảng trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  7/3/2018 11:26:26 PM
 • Thánh lễ: Mừng Kim Khánh Lm Phêrô Kim Long (15.6.2018)

  Thánh lễ: Mừng Kim Khánh Lm Phêrô Kim Long (15.6.2018)

  7/5/2018 11:27:07 AM
 • Trực tuyến: Đêm Thánh ca CẢM MẾN HỒNG ÂN (14.6.2018)

  Trực tuyến: Đêm Thánh ca CẢM MẾN HỒNG ÂN (14.6.2018)

  7/4/2018 3:26:55 PM
 • Nhà thờ Chánh tòa SG: Bài giảng của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Nhà thờ Chánh tòa SG: Bài giảng của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  7/2/2018 1:35:16 AM
 • Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: Hồng ân Thánh nhạc

  Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: Hồng ân Thánh nhạc

  6/29/2018 9:45:03 AM
 • Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (2018)

  Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (2018)

  6/26/2018 2:45:25 AM
 • Huế: Lễ Ngọc Khánh linh mục của cha GB Etcharren

  Huế: Lễ Ngọc Khánh linh mục của cha GB Etcharren

  6/24/2018 8:13:32 PM
 • Học hỏi Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa Kitô (B)

  Học hỏi Tin Mừng Lễ Mình Máu Chúa Kitô (B)

  6/22/2018 9:43:39 AM
 • TTMV Huế: Khai mạc Đại hội GIA ĐÌNH TRẺ 2018

  TTMV Huế: Khai mạc Đại hội GIA ĐÌNH TRẺ 2018

  6/21/2018 6:49:11 PM
 • Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (30.5.2018)

  Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (30.5.2018)

  6/18/2018 2:39:47 AM
 • Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại VN

  Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại VN

  6/18/2018 7:14:28 AM
 • Đức TGM Marek Zalewski - Tân Đại diện Toà Thánh

  Đức TGM Marek Zalewski - Tân Đại diện Toà Thánh

  6/12/2018 6:46:18 PM
 • Tọa đàm: Sự thật và Hiệp thông

  Tọa đàm: Sự thật và Hiệp thông

  6/6/2018 7:29:22 AM
 • Lời Mẹ Trong Đêm - Thơ: Vũ Thủy - Nhạc: Phạm Trung

  Lời Mẹ Trong Đêm - Thơ: Vũ Thủy - Nhạc: Phạm Trung

  6/2/2018 3:25:28 AM
Trang: 3 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11