Video

 • Thánh Lễ: Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã Hội lần thứ 52

  Thánh Lễ: Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã Hội lần thứ 52

  6/2/2018 2:20:33 AM
 • Trang web mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam

  Trang web mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam

  5/28/2018 6:50:12 PM
 • Cầu nguyện trước máy vi tính

  Cầu nguyện trước máy vi tính

  5/25/2018 2:02:19 AM
 • Câu chuyện về những chiếc đèn cổ Việt Nam

  Câu chuyện về những chiếc đèn cổ Việt Nam

  5/19/2018 3:25:08 AM
 • Book Analysis: Silence by Shusaku Endo

  Book Analysis: Silence by Shusaku Endo

  5/16/2018 8:49:41 AM
 • Hành trình ơn gọi của Olivera và Trinidad

  Hành trình ơn gọi của Olivera và Trinidad

  5/15/2018 6:43:45 PM
 • Hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót bằng lòng yêu mến Chúa

  Hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót bằng lòng yêu mến Chúa

  5/13/2018 3:22:44 AM
 • TTMV: Bài giảng của Đức GM Lạng Sơn về Đức TGM Phaolô (10.4.2018)

  TTMV: Bài giảng của Đức GM Lạng Sơn về Đức TGM Phaolô (10.4.2018)

  5/8/2018 2:11:03 PM
 • Đêm Thánh ca năm Gia Đình và mừng Kim khánh Linh mục NS Phêrô Kim Long

  Đêm Thánh ca năm Gia Đình và mừng Kim khánh Linh mục NS Phêrô Kim Long

  5/10/2018 9:06:39 PM
 • TTMV: Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót 2018

  TTMV: Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót 2018

  4/30/2018 4:07:20 AM
 • TTMV: Đại lễ Kính Lòng Chúa thương xót (1)

  TTMV: Đại lễ Kính Lòng Chúa thương xót (1)

  5/2/2018 2:10:57 PM
 • Bài giảng lễ kính Lòng Chúa thương xót-Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh

  Bài giảng lễ kính Lòng Chúa thương xót-Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh

  5/2/2018 6:09:14 PM
 • Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 4/2018

  Ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô tháng 4/2018

  4/30/2018 2:53:30 PM
 • Vatican: Thông điệp Phục Sinh và Phép lành

  Vatican: Thông điệp Phục Sinh và Phép lành

  5/5/2018 4:43:00 AM
 • Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2018

  Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2018

  4/25/2018 6:47:37 PM
 • Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô tại hý trường Colosseo ở Roma

  Đàng Thánh giá với ĐGH Phanxicô tại hý trường Colosseo ở Roma

  4/25/2018 2:34:40 PM
 • ĐGH rửa chân cho các tù nhân tại Roma (29.03.2018)

  ĐGH rửa chân cho các tù nhân tại Roma (29.03.2018)

  4/22/2018 11:24:38 AM
 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

  Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2018

  4/21/2018 7:29:57 PM
 • Thông tin về nhóm lừa đảo, quyên tiền đại tu Nhà thờ Chính Toà SG

  Thông tin về nhóm lừa đảo, quyên tiền đại tu Nhà thờ Chính Toà SG

  4/19/2018 10:22:27 PM
 • VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN Lễ Lá năm B (2018)

  VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN Lễ Lá năm B (2018)

  4/17/2018 4:45:51 PM
 • TTMV: Đại hội giới trẻ mùa Chay 2018

  TTMV: Đại hội giới trẻ mùa Chay 2018

  4/18/2018 10:37:48 AM
 • VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN V Mùa Chay năm B (2018)

  VCTĐ Sài Gòn: Chia sẻ Lời Chúa CN V Mùa Chay năm B (2018)

  4/15/2018 12:53:43 PM
 • Thánh lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (17.3.2018)

  Thánh lễ an táng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (17.3.2018)

  4/13/2018 12:45:50 PM
 • Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô

  Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô

  4/12/2018 4:45:37 PM
 • Trực tuyến di quan Đức TGM Phaolô về TT Mục vụ SG

  Trực tuyến di quan Đức TGM Phaolô về TT Mục vụ SG

  4/8/2018 8:18:57 AM
 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (2)

  4/8/2018 2:15:07 AM
 • Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  Kính viếng linh cữu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (16.3.2018)

  4/10/2018 10:19:59 AM
 • Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  Trực tuyến lễ tang Đức TGM Ohaolô: Thánh lễ Phát tang (15.3.2018)

  4/7/2018 11:44:37 AM
 • Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  Thương nhớ Đức TGM Phaolô (1944 - 2018)

  4/7/2018 2:20:15 AM
 • Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  Chương trình lễ tang của Đức Tổng Giám mục Phaolô

  4/6/2018 2:34:31 PM
Trang: 4 / 21 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11