Video

 • Thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả với ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  Thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả với ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  7/16/2019 2:52:14 PM
 • Mục vụ gia đình: ly hôn và hôn nhân khác đạo

  Mục vụ gia đình: ly hôn và hôn nhân khác đạo

  7/13/2019 1:03:39 PM
 • ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Camerino (16.6.2019)

  ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Camerino (16.6.2019)

  7/10/2019 2:55:12 PM
 • Chia sẻ Lời Chúa: Tình yêu Ba Ngôi

  Chia sẻ Lời Chúa: Tình yêu Ba Ngôi

  7/8/2019 10:19:20 AM
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự tỵ nạn & di dân

  Caritas Việt Nam: Phóng sự tỵ nạn & di dân

  7/5/2019 1:00:13 AM
 • ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn: chia sẻ lễ Tạ ơn 145 năm thành lập trường La San Taberd

  ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn: chia sẻ lễ Tạ ơn 145 năm thành lập trường La San Taberd

  7/4/2019 7:53:41 AM
 • Phỏng vấn cha phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh về đào tạo LM

  Phỏng vấn cha phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh về đào tạo LM

  7/5/2019 7:53:28 AM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (7.6.2019)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (7.6.2019)

  7/3/2019 4:09:35 PM
 • ĐGH Phanxicô đọc Kinh Lạy Cha với tín hữu Chính Thống giáo tại Bucarest

  ĐGH Phanxicô đọc Kinh Lạy Cha với tín hữu Chính Thống giáo tại Bucarest

  6/25/2019 6:23:37 PM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.3

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.3

  6/24/2019 10:57:18 AM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.2

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.2

  6/24/2019 6:53:41 PM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.1

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.1

  6/24/2019 5:37:34 AM
 • Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ - HĐGMVN

  Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ - HĐGMVN

  6/23/2019 12:32:16 PM
 • Nhà thờ Đức Bà SG: Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (29.5.2019)

  Nhà thờ Đức Bà SG: Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (29.5.2019)

  6/23/2019 5:25:40 AM
 • TTMV: Buổi hòa nhạc của Ban hợp xướng Piô X (28.5.2019)

  TTMV: Buổi hòa nhạc của Ban hợp xướng Piô X (28.5.2019)

  6/20/2019 7:00:03 PM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng NK 2018-2019

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng NK 2018-2019

  6/20/2019 6:38:22 AM
 • Trao đổi về Quyền trên thân xác người phối ngẫu

  Trao đổi về Quyền trên thân xác người phối ngẫu

  6/18/2019 8:15:34 AM
 • Trao đổi về vấn đề Tiết dục trong hôn nhân

  Trao đổi về vấn đề Tiết dục trong hôn nhân

  6/13/2019 1:34:49 AM
 • Tân chân Phước Maria Concepcion Cabrera de Armida

  Tân chân Phước Maria Concepcion Cabrera de Armida

  6/7/2019 10:52:17 PM
 • ĐCV Thánh Giuse: Canh thức và Cầu nguyện cho các Ơn gọi

  ĐCV Thánh Giuse: Canh thức và Cầu nguyện cho các Ơn gọi

  6/3/2019 6:59:10 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 5/2019: cầu cho Giáo hội tại Phi châu

  Ý cầu nguyện tháng 5/2019: cầu cho Giáo hội tại Phi châu

  6/1/2019 7:23:11 AM
 • ĐGH Phanxicô gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Ravkoski - Bulgaria

  ĐGH Phanxicô gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Ravkoski - Bulgaria

  6/2/2019 9:26:22 PM
 • Thánh lễ An táng Lm. G.B Lê Đăng Niêm (4.5.2019)

  Thánh lễ An táng Lm. G.B Lê Đăng Niêm (4.5.2019)

  5/30/2019 11:37:42 PM
 • Lịch sử nhà thờ Thủ Thiêm

  Lịch sử nhà thờ Thủ Thiêm

  5/28/2019 2:55:15 AM
 • Thánh lễ đưa chân cố Linh mục Gioan Bt Lê Đăng Niêm (1.5.2019)

  Thánh lễ đưa chân cố Linh mục Gioan Bt Lê Đăng Niêm (1.5.2019)

  5/28/2019 12:52:14 PM
 • Bài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho LM G.B. Lê Đăng Niêm

  Bài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho LM G.B. Lê Đăng Niêm

  5/29/2019 4:40:14 AM
 • Lịch sử và kiến trúc nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi)

  Lịch sử và kiến trúc nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi)

  5/25/2019 10:14:11 PM
 • Chia sẻ về phong trào Lòng Chúa Thương Xót - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

  Chia sẻ về phong trào Lòng Chúa Thương Xót - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

  5/26/2019 7:16:44 PM
 • TGP Sài Gòn: Đại lễ kính Lòng Chúa thương xót (28.4.2019)

  TGP Sài Gòn: Đại lễ kính Lòng Chúa thương xót (28.4.2019)

  5/25/2019 9:38:10 AM
 • Bạn biết gì về Cộng đoàn Taizé?

  Bạn biết gì về Cộng đoàn Taizé?

  5/21/2019 2:58:47 PM
Trang: 4 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11