Video

 • Vòng đời của một gia đình: Lm. G.B Phương Đình Toại

  Vòng đời của một gia đình: Lm. G.B Phương Đình Toại

  8/4/2019 8:44:54 AM
 • Thánh Lễ Khai mạc Tổng Tu nghị dòng Đa Minh (9.7.2019)

  Thánh Lễ Khai mạc Tổng Tu nghị dòng Đa Minh (9.7.2019)

  8/2/2019 10:53:54 PM
 • Thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học hè LTS 2019

  Thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học hè LTS 2019

  8/1/2019 6:39:23 PM
 • Mục vụ gia đình: Muốn có con mà không muốn có chồng?

  Mục vụ gia đình: Muốn có con mà không muốn có chồng?

  8/1/2019 11:55:50 AM
 • ĐTC Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Putin của Nga

  ĐTC Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Putin của Nga

  7/30/2019 8:27:19 PM
 • Lời cảm ơn của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  Lời cảm ơn của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  7/26/2019 12:23:03 PM
 • ĐGH Phanxicô dâng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium (29.6.2019)

  ĐGH Phanxicô dâng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium (29.6.2019)

  7/24/2019 4:58:16 PM
 • TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (26.6.2019)

  TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (26.6.2019)

  7/18/2019 2:29:00 AM
 • ĐGH Phanxicô: Kitô hữu đích thực không nói xấu

  ĐGH Phanxicô: Kitô hữu đích thực không nói xấu

  7/19/2019 7:05:00 PM
 • Thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả với ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  Thánh lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả với ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  7/17/2019 10:52:14 AM
 • Mục vụ gia đình: ly hôn và hôn nhân khác đạo

  Mục vụ gia đình: ly hôn và hôn nhân khác đạo

  7/14/2019 9:03:39 AM
 • ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Camerino (16.6.2019)

  ĐGH Phanxicô dâng Thánh lễ tại Camerino (16.6.2019)

  7/11/2019 6:55:12 PM
 • Chia sẻ Lời Chúa: Tình yêu Ba Ngôi

  Chia sẻ Lời Chúa: Tình yêu Ba Ngôi

  7/9/2019 2:19:20 PM
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự tỵ nạn & di dân

  Caritas Việt Nam: Phóng sự tỵ nạn & di dân

  7/5/2019 1:00:13 PM
 • ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn: chia sẻ lễ Tạ ơn 145 năm thành lập trường La San Taberd

  ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn: chia sẻ lễ Tạ ơn 145 năm thành lập trường La San Taberd

  7/5/2019 11:53:41 AM
 • Phỏng vấn cha phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh về đào tạo LM

  Phỏng vấn cha phó giám đốc ĐCV Vinh Thanh về đào tạo LM

  7/6/2019 7:53:28 PM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (7.6.2019)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (7.6.2019)

  7/4/2019 8:09:35 PM
 • ĐGH Phanxicô đọc Kinh Lạy Cha với tín hữu Chính Thống giáo tại Bucarest

  ĐGH Phanxicô đọc Kinh Lạy Cha với tín hữu Chính Thống giáo tại Bucarest

  6/26/2019 10:23:37 PM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.3

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.3

  6/25/2019 2:57:18 PM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.2

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.2

  6/25/2019 2:53:41 PM
 • TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.1

  TTMV: Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã hội 53 - P.1

  6/25/2019 1:37:34 AM
 • Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ - HĐGMVN

  Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ - HĐGMVN

  6/24/2019 4:32:16 PM
 • Nhà thờ Đức Bà SG: Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (29.5.2019)

  Nhà thờ Đức Bà SG: Thánh Lễ Truyền chức Phó tế (29.5.2019)

  6/24/2019 9:25:40 AM
 • TTMV: Buổi hòa nhạc của Ban hợp xướng Piô X (28.5.2019)

  TTMV: Buổi hòa nhạc của Ban hợp xướng Piô X (28.5.2019)

  6/21/2019 11:00:03 PM
 • Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng NK 2018-2019

  Học viện Mục vụ: Thánh lễ bế giảng NK 2018-2019

  6/21/2019 6:38:22 AM
 • Trao đổi về Quyền trên thân xác người phối ngẫu

  Trao đổi về Quyền trên thân xác người phối ngẫu

  6/19/2019 8:15:34 AM
 • Trao đổi về vấn đề Tiết dục trong hôn nhân

  Trao đổi về vấn đề Tiết dục trong hôn nhân

  6/14/2019 1:34:49 AM
 • Tân chân Phước Maria Concepcion Cabrera de Armida

  Tân chân Phước Maria Concepcion Cabrera de Armida

  6/8/2019 2:52:17 PM
 • ĐCV Thánh Giuse: Canh thức và Cầu nguyện cho các Ơn gọi

  ĐCV Thánh Giuse: Canh thức và Cầu nguyện cho các Ơn gọi

  6/4/2019 10:59:10 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 5/2019: cầu cho Giáo hội tại Phi châu

  Ý cầu nguyện tháng 5/2019: cầu cho Giáo hội tại Phi châu

  6/2/2019 11:23:11 AM
Trang: 4 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11