Video

 • Phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

  Phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

  4/28/2019 2:36:15 PM
 • ĐGH Phanxicô cử hành Lễ Lá (14.4.2019)

  ĐGH Phanxicô cử hành Lễ Lá (14.4.2019)

  5/2/2019 2:44:34 AM
 • Trực tuyến: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (13.4.2019)

  Trực tuyến: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (13.4.2019)

  4/30/2019 10:51:27 PM
 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  4/26/2019 2:33:20 PM
 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  4/25/2019 6:39:39 PM
 • Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  4/22/2019 8:45:47 PM
 • Tông du Maroc: ĐGH gặp gỡ linh mục tu sĩ và Hội đồng Đại kết Kitô

  Tông du Maroc: ĐGH gặp gỡ linh mục tu sĩ và Hội đồng Đại kết Kitô

  4/20/2019 6:22:07 AM
 • Phỏng vấn nhóm bạn đường LT: chỉ cần một cái ``chạm``

  Phỏng vấn nhóm bạn đường LT: chỉ cần một cái "chạm"

  4/18/2019 5:23:04 AM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần III mùa Chay

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần III mùa Chay

  4/16/2019 10:26:33 PM
 • Thánh lễ khánh thành nhà nguyện Đan viện Cát Minh SG (28.3.2019)

  Thánh lễ khánh thành nhà nguyện Đan viện Cát Minh SG (28.3.2019)

  4/17/2019 6:07:55 AM
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự nhịp tim yêu thương

  Caritas Việt Nam: Phóng sự nhịp tim yêu thương

  4/13/2019 1:08:34 AM
 • Tìm hiểu Đại Hội Giới Trẻ mùa Chay 2019: Cùng Mẹ Tin Vâng

  Tìm hiểu Đại Hội Giới Trẻ mùa Chay 2019: Cùng Mẹ Tin Vâng

  4/9/2019 7:31:27 AM
 • Tình và Tin - Nữ tu Nguyễn Thị Giồng

  Tình và Tin - Nữ tu Nguyễn Thị Giồng

  4/9/2019 3:09:49 PM
 • Thánh cả Giuse: Tôn trọng một cõi riêng tư

  Thánh cả Giuse: Tôn trọng một cõi riêng tư

  4/6/2019 4:11:29 AM
 • Mái ấm Nhật Hồng: Nụ cười thay ánh mắt

  Mái ấm Nhật Hồng: Nụ cười thay ánh mắt

  4/5/2019 4:08:19 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (19.3.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (19.3.2019)

  4/5/2019 9:23:07 AM
 • ĐTC Phanxicô: Khoảnh khắc đáng nhớ 6 năm Giáo hoàng

  ĐTC Phanxicô: Khoảnh khắc đáng nhớ 6 năm Giáo hoàng

  4/1/2019 6:56:34 PM
 • Đức TGM Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Gp. Thái Bình

  Đức TGM Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Gp. Thái Bình

  4/1/2019 11:01:33 PM
 • Lễ Giỗ 73 năm cha P.X Trương Bửu Diệp (12.3.2019)

  Lễ Giỗ 73 năm cha P.X Trương Bửu Diệp (12.3.2019)

  3/30/2019 8:26:14 PM
 • lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  3/25/2019 7:48:19 PM
 • TTMV: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

  TTMV: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

  3/24/2019 7:56:46 PM
 • Đức cha Giám quản: Thư Mục vụ mùa Chay và mùa Phục sinh 2019

  Đức cha Giám quản: Thư Mục vụ mùa Chay và mùa Phục sinh 2019

  3/22/2019 10:54:03 PM
 • Lễ giỗ mãn tang Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2019)

  Lễ giỗ mãn tang Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2019)

  3/17/2019 2:19:19 PM
 • Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh: Hiệp thông trong trách nhiệm

  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh: Hiệp thông trong trách nhiệm

  3/16/2019 6:00:29 AM
 • Cầu nguyện Đại kết với các bài hát từ cđ Taizé (27.2.2019)

  Cầu nguyện Đại kết với các bài hát từ cđ Taizé (27.2.2019)

  3/15/2019 8:00:32 PM
 • Bài giảng trong lễ nhận sứ vụ GM Alphongso Nguyễn Hữu Long (12.2.2019)

  Bài giảng trong lễ nhận sứ vụ GM Alphongso Nguyễn Hữu Long (12.2.2019)

  3/8/2019 10:31:39 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Mồng Hai Tết

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Mồng Hai Tết

  2/23/2019 11:39:17 PM
 • Câu chuyện gia đình đầu năm với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Câu chuyện gia đình đầu năm với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  2/21/2019 7:32:37 PM
 • Lời chúc Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giám Quản TGP Sài Gòn

  Lời chúc Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giám Quản TGP Sài Gòn

  2/19/2019 7:03:07 PM
 • Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi

  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi

  2/20/2019 5:25:30 PM
Trang: 4 / 26 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11