Video

 • Cầu nguyện với các bài hát Taizé: ``Chúa đã trỗi dậy thật rồi!``

  Cầu nguyện với các bài hát Taizé: "Chúa đã trỗi dậy thật rồi!"

  5/18/2019 1:33:02 PM
 • Tủ sách Công giáo: Cầu nguyện thế nào?

  Tủ sách Công giáo: Cầu nguyện thế nào?

  5/16/2019 9:40:57 AM
 • Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành toàn xá “Urbi et Orbi`` 2019

  Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành toàn xá “Urbi et Orbi" 2019

  5/14/2019 2:34:50 AM
 • ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ CN Phục Sinh (21.4.2019)

  ĐGH Phanxicô cử hành Thánh lễ CN Phục Sinh (21.4.2019)

  5/12/2019 6:32:21 AM
 • ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân trong một nhà giam

  ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân trong một nhà giam

  5/11/2019 6:29:31 AM
 • VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 2019

  VCTĐ Đức Bà Sài Gòn: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa 2019

  5/14/2019 6:35:20 AM
 • Xin Lỗi Chúa - ST: Đức Hùng - Ca sĩ: Hiền Thục

  Xin Lỗi Chúa - ST: Đức Hùng - Ca sĩ: Hiền Thục

  5/7/2019 12:53:36 AM
 • Thánh lễ Tiệc ly tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (18.4.2019)

  Thánh lễ Tiệc ly tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (18.4.2019)

  5/6/2019 3:53:49 AM
 • Đường tận hiến - TG: Thục Anh - Ca sĩ: Đăng Linh

  Đường tận hiến - TG: Thục Anh - Ca sĩ: Đăng Linh

  5/6/2019 2:33:33 PM
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 2019

  Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 2019

  5/8/2019 2:42:32 PM
 • Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ về nhà thờ Đức Bà Paris

  Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ về nhà thờ Đức Bà Paris

  5/5/2019 8:26:10 AM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

  ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

  5/5/2019 4:29:48 PM
 • Phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

  Phỏng vấn cha Phương Đình Toại về mái ấm Mai Tâm

  4/29/2019 10:36:15 AM
 • ĐGH Phanxicô cử hành Lễ Lá (14.4.2019)

  ĐGH Phanxicô cử hành Lễ Lá (14.4.2019)

  5/3/2019 6:44:34 AM
 • Trực tuyến: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (13.4.2019)

  Trực tuyến: Đại hội Giới trẻ Mùa Chay TGP Sài Gòn (13.4.2019)

  5/2/2019 6:51:27 PM
 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  4/27/2019 6:33:20 PM
 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  4/26/2019 6:39:39 AM
 • Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  4/24/2019 12:45:47 PM
 • Tông du Maroc: ĐGH gặp gỡ linh mục tu sĩ và Hội đồng Đại kết Kitô

  Tông du Maroc: ĐGH gặp gỡ linh mục tu sĩ và Hội đồng Đại kết Kitô

  4/21/2019 6:22:07 AM
 • Phỏng vấn nhóm bạn đường LT: chỉ cần một cái ``chạm``

  Phỏng vấn nhóm bạn đường LT: chỉ cần một cái "chạm"

  4/19/2019 5:23:04 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần III mùa Chay

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần III mùa Chay

  4/17/2019 10:26:33 PM
 • Thánh lễ khánh thành nhà nguyện Đan viện Cát Minh SG (28.3.2019)

  Thánh lễ khánh thành nhà nguyện Đan viện Cát Minh SG (28.3.2019)

  4/18/2019 2:07:55 AM
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự nhịp tim yêu thương

  Caritas Việt Nam: Phóng sự nhịp tim yêu thương

  4/13/2019 9:08:34 PM
 • Tìm hiểu Đại Hội Giới Trẻ mùa Chay 2019: Cùng Mẹ Tin Vâng

  Tìm hiểu Đại Hội Giới Trẻ mùa Chay 2019: Cùng Mẹ Tin Vâng

  4/10/2019 3:31:27 AM
 • Tình và Tin - Nữ tu Nguyễn Thị Giồng

  Tình và Tin - Nữ tu Nguyễn Thị Giồng

  4/10/2019 7:09:49 AM
 • Thánh cả Giuse: Tôn trọng một cõi riêng tư

  Thánh cả Giuse: Tôn trọng một cõi riêng tư

  4/7/2019 4:11:29 AM
 • Mái ấm Nhật Hồng: Nụ cười thay ánh mắt

  Mái ấm Nhật Hồng: Nụ cười thay ánh mắt

  4/7/2019 12:08:19 AM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (19.3.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (19.3.2019)

  4/6/2019 9:23:07 AM
 • ĐTC Phanxicô: Khoảnh khắc đáng nhớ 6 năm Giáo hoàng

  ĐTC Phanxicô: Khoảnh khắc đáng nhớ 6 năm Giáo hoàng

  4/2/2019 6:56:34 PM
 • Đức TGM Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Gp. Thái Bình

  Đức TGM Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Gp. Thái Bình

  4/3/2019 11:01:33 AM
Trang: 5 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11