Video

 • Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  Bài ca máu đỏ - Nhạc: Lm. Kim Long - Thơ: Xuân Ly Băng

  8/30/2017 2:42:14 AM
 • La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  La Vang: Bài Giảng của Đức Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  8/26/2017 3:29:25 PM
 • La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  La Vang: Bài Giảng Của Đức TGM Leopoldo Girelli

  8/26/2017 1:17:46 PM
 • La Vang: Bài giảng Thánh lễ sáng 14.8.2017

  La Vang: Bài giảng Thánh lễ sáng 14.8.2017

  8/25/2017 9:11:07 AM
 • Thánh Maximilian Mary Kolbe - Anh ngữ

  Thánh Maximilian Mary Kolbe - Anh ngữ

  8/25/2017 2:24:09 AM
 • Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  8/23/2017 11:08:13 PM
 • Chân dung mục tử: Đức hồng y GB.Phạm Minh Mẫn

  Chân dung mục tử: Đức hồng y GB.Phạm Minh Mẫn

  8/22/2017 1:34:41 AM
 • Thánh Teresa Benedicta Thánh giá - Edith Stein

  Thánh Teresa Benedicta Thánh giá - Edith Stein

  8/17/2017 5:01:38 AM
 • Thánh Đa Minh: Ánh sáng Giáo hội

  Thánh Đa Minh: Ánh sáng Giáo hội

  8/15/2017 5:05:27 PM
 • Asian Youth Day 2017 (6/8)

  Asian Youth Day 2017 (6/8)

  8/13/2017 10:54:03 AM
 • Asian Youth Day 2017 (5/8)

  Asian Youth Day 2017 (5/8)

  8/12/2017 10:09:18 AM
 • Asian Youth Day 2017 (4/8)

  Asian Youth Day 2017 (4/8)

  8/11/2017 1:24:13 PM
 • Asian Youth Day 2017 (3/8)

  Asian Youth Day 2017 (3/8)

  8/10/2017 9:16:37 PM
 • Asian Youth Day 2017 (2/8)

  Asian Youth Day 2017 (2/8)

  8/10/2017 9:14:59 PM
 • Hiểu và tôn trọng phụ nữ trong thời đại ngày nay

  Hiểu và tôn trọng phụ nữ trong thời đại ngày nay

  8/9/2017 5:22:46 AM
 • Joyful Asian Youth Day 2017

  Joyful Asian Youth Day 2017

  8/5/2017 3:02:06 PM
 • Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  Lời gọi Fatima (Phạm Trung)

  8/4/2017 8:30:49 PM
 • Thánh nữ Maria Mađalêna

  Thánh nữ Maria Mađalêna

  8/2/2017 7:14:18 AM
 • Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

  8/4/2017 1:08:32 PM
 • TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  TTMV: Thánh lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh mục (27.6.2017)

  7/20/2017 10:10:31 AM
 • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 7/2017

  7/20/2017 9:36:49 AM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29.6.2017)

  7/13/2017 2:13:44 AM
 • ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  ĐGH Phanxicô: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

  7/10/2017 2:59:32 AM
 • Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục khóa I (27.6.1992)

  7/9/2017 2:36:43 PM
 • Gia đình là nền tảng của xã hội

  Gia đình là nền tảng của xã hội

  7/4/2017 4:53:08 AM
 • Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  Diễn nguyện mừng Kim Khánh GP. Ban Mê Thuột (21.6.2017)

  7/4/2017 12:05:56 AM
 • ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  ĐGH Phanxicô: Lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017)

  7/2/2017 2:07:13 PM
 • Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  Hạnh thánh Antôn Padua (13/6)

  6/25/2017 5:16:35 AM
 • Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  Nhận định của HĐGM Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

  6/16/2017 3:59:53 AM
 • Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  Thánh lễ Truyền chức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân

  6/18/2017 7:47:21 PM
Trang: 5 / 19 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11