Video

 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  4/29/2019 10:33:20 AM
 • Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Radio Veristas Asia: phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  4/27/2019 6:39:39 PM
 • Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  Tĩnh nguyện mùa Chay 2019: Gia đình - Khúc nhạc yêu thương

  4/26/2019 4:45:47 AM
 • Tông du Maroc: ĐGH gặp gỡ linh mục tu sĩ và Hội đồng Đại kết Kitô

  Tông du Maroc: ĐGH gặp gỡ linh mục tu sĩ và Hội đồng Đại kết Kitô

  4/22/2019 6:22:07 PM
 • Phỏng vấn nhóm bạn đường LT: chỉ cần một cái ``chạm``

  Phỏng vấn nhóm bạn đường LT: chỉ cần một cái "chạm"

  4/21/2019 5:23:04 AM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần III mùa Chay

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần III mùa Chay

  4/18/2019 10:26:33 PM
 • Thánh lễ khánh thành nhà nguyện Đan viện Cát Minh SG (28.3.2019)

  Thánh lễ khánh thành nhà nguyện Đan viện Cát Minh SG (28.3.2019)

  4/19/2019 2:07:55 PM
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự nhịp tim yêu thương

  Caritas Việt Nam: Phóng sự nhịp tim yêu thương

  4/15/2019 1:08:34 PM
 • Tìm hiểu Đại Hội Giới Trẻ mùa Chay 2019: Cùng Mẹ Tin Vâng

  Tìm hiểu Đại Hội Giới Trẻ mùa Chay 2019: Cùng Mẹ Tin Vâng

  4/11/2019 7:31:27 AM
 • Tình và Tin - Nữ tu Nguyễn Thị Giồng

  Tình và Tin - Nữ tu Nguyễn Thị Giồng

  4/11/2019 7:09:49 AM
 • Thánh cả Giuse: Tôn trọng một cõi riêng tư

  Thánh cả Giuse: Tôn trọng một cõi riêng tư

  4/8/2019 12:11:29 PM
 • Mái ấm Nhật Hồng: Nụ cười thay ánh mắt

  Mái ấm Nhật Hồng: Nụ cười thay ánh mắt

  4/8/2019 4:08:19 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (19.3.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (19.3.2019)

  4/7/2019 5:23:07 PM
 • ĐTC Phanxicô: Khoảnh khắc đáng nhớ 6 năm Giáo hoàng

  ĐTC Phanxicô: Khoảnh khắc đáng nhớ 6 năm Giáo hoàng

  4/4/2019 10:56:34 AM
 • Đức TGM Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Gp. Thái Bình

  Đức TGM Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Gp. Thái Bình

  4/4/2019 3:01:33 PM
 • Lễ Giỗ 73 năm cha P.X Trương Bửu Diệp (12.3.2019)

  Lễ Giỗ 73 năm cha P.X Trương Bửu Diệp (12.3.2019)

  4/2/2019 4:26:14 PM
 • lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  3/28/2019 11:48:19 AM
 • TTMV: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

  TTMV: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

  3/25/2019 3:56:46 PM
 • Đức cha Giám quản: Thư Mục vụ mùa Chay và mùa Phục sinh 2019

  Đức cha Giám quản: Thư Mục vụ mùa Chay và mùa Phục sinh 2019

  3/25/2019 6:54:03 AM
 • Lễ giỗ mãn tang Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2019)

  Lễ giỗ mãn tang Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2019)

  3/20/2019 2:19:19 PM
 • Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh: Hiệp thông trong trách nhiệm

  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh: Hiệp thông trong trách nhiệm

  3/18/2019 6:00:29 PM
 • Cầu nguyện Đại kết với các bài hát từ cđ Taizé (27.2.2019)

  Cầu nguyện Đại kết với các bài hát từ cđ Taizé (27.2.2019)

  3/18/2019 4:00:32 AM
 • Bài giảng trong lễ nhận sứ vụ GM Alphongso Nguyễn Hữu Long (12.2.2019)

  Bài giảng trong lễ nhận sứ vụ GM Alphongso Nguyễn Hữu Long (12.2.2019)

  3/11/2019 6:31:39 AM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Mồng Hai Tết

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Mồng Hai Tết

  2/26/2019 3:39:17 PM
 • Câu chuyện gia đình đầu năm với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Câu chuyện gia đình đầu năm với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  2/24/2019 3:32:37 AM
 • Lời chúc Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giám Quản TGP Sài Gòn

  Lời chúc Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giám Quản TGP Sài Gòn

  2/22/2019 7:03:07 AM
 • Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi

  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi

  2/23/2019 5:25:30 AM
 • ĐHGTTG Panama: ĐGH dâng Thánh lễ với các tu sĩ (26.1.2019)

  ĐHGTTG Panama: ĐGH dâng Thánh lễ với các tu sĩ (26.1.2019)

  2/14/2019 12:35:10 AM
 • Thánh lễ Bổn mạng PT Cursillo Sài Gòn (26.1.2019)

  Thánh lễ Bổn mạng PT Cursillo Sài Gòn (26.1.2019)

  2/12/2019 3:37:50 AM
 • ĐHGTTG Panama 2019: ĐGH giải tội cho tù nhân trẻ

  ĐHGTTG Panama 2019: ĐGH giải tội cho tù nhân trẻ

  2/11/2019 6:05:33 AM
Trang: 6 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11