Video

 • Lễ Giỗ 73 năm cha P.X Trương Bửu Diệp (12.3.2019)

  Lễ Giỗ 73 năm cha P.X Trương Bửu Diệp (12.3.2019)

  4/1/2019 12:26:14 AM
 • lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

  3/27/2019 3:48:19 AM
 • TTMV: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

  TTMV: Thánh Lễ Giỗ đầu Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (7.3.2019)

  3/25/2019 3:56:46 AM
 • Đức cha Giám quản: Thư Mục vụ mùa Chay và mùa Phục sinh 2019

  Đức cha Giám quản: Thư Mục vụ mùa Chay và mùa Phục sinh 2019

  3/23/2019 6:54:03 PM
 • Lễ giỗ mãn tang Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2019)

  Lễ giỗ mãn tang Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (1.3.2019)

  3/18/2019 10:19:19 PM
 • Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh: Hiệp thông trong trách nhiệm

  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh: Hiệp thông trong trách nhiệm

  3/17/2019 2:00:29 AM
 • Cầu nguyện Đại kết với các bài hát từ cđ Taizé (27.2.2019)

  Cầu nguyện Đại kết với các bài hát từ cđ Taizé (27.2.2019)

  3/16/2019 4:00:32 PM
 • Bài giảng trong lễ nhận sứ vụ GM Alphongso Nguyễn Hữu Long (12.2.2019)

  Bài giảng trong lễ nhận sứ vụ GM Alphongso Nguyễn Hữu Long (12.2.2019)

  3/9/2019 10:31:39 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Mồng Hai Tết

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Mồng Hai Tết

  2/25/2019 3:39:17 AM
 • Câu chuyện gia đình đầu năm với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Câu chuyện gia đình đầu năm với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

  2/22/2019 11:32:37 PM
 • Lời chúc Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giám Quản TGP Sài Gòn

  Lời chúc Xuân Kỷ Hợi của Đức Cha Giám Quản TGP Sài Gòn

  2/21/2019 3:03:07 AM
 • Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi

  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi

  2/21/2019 5:25:30 PM
 • ĐHGTTG Panama: ĐGH dâng Thánh lễ với các tu sĩ (26.1.2019)

  ĐHGTTG Panama: ĐGH dâng Thánh lễ với các tu sĩ (26.1.2019)

  2/12/2019 12:35:10 PM
 • Thánh lễ Bổn mạng PT Cursillo Sài Gòn (26.1.2019)

  Thánh lễ Bổn mạng PT Cursillo Sài Gòn (26.1.2019)

  2/11/2019 7:37:50 PM
 • ĐHGTTG Panama 2019: ĐGH giải tội cho tù nhân trẻ

  ĐHGTTG Panama 2019: ĐGH giải tội cho tù nhân trẻ

  2/10/2019 10:05:33 AM
 • ĐTC gặp gỡ chính quyền và các đại diện xã hội Panama (24.1.2019)

  ĐTC gặp gỡ chính quyền và các đại diện xã hội Panama (24.1.2019)

  2/8/2019 3:00:09 AM
 • Khai mạc Triển lãm Ấn phẩm Công giáo (15.1.2019)

  Khai mạc Triển lãm Ấn phẩm Công giáo (15.1.2019)

  1/30/2019 4:55:15 AM
 • Phỏng vấn cha Gioan Lê Quang Việt về ĐHGTTG Panama 2019

  Phỏng vấn cha Gioan Lê Quang Việt về ĐHGTTG Panama 2019

  1/29/2019 7:30:46 AM
 • Đâu là chọn lựa nền tảng nhất? Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Đâu là chọn lựa nền tảng nhất? Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  1/28/2019 6:15:43 AM
 • Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha

  Trực tuyến: Thánh lễ An táng Nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha

  1/27/2019 2:10:33 AM
 • Trùng tu NT Đức Bà Sài Gòn: Các việc đã làm trong năm 2018

  Trùng tu NT Đức Bà Sài Gòn: Các việc đã làm trong năm 2018

  1/26/2019 1:42:57 AM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (13.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (13.1.2019)

  1/25/2019 9:39:03 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (12.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (12.1.2019)

  1/24/2019 6:23:21 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (10.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (10.1.2019)

  1/22/2019 11:21:39 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (7.1.2019)

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa (7.1.2019)

  1/19/2019 11:10:20 PM
 • Đồng hành cùng gia đình gặp khó khăn: Niềm tin và thử thách

  Đồng hành cùng gia đình gặp khó khăn: Niềm tin và thử thách

  1/13/2019 4:12:16 AM
 • GP Hà Tĩnh: Giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Việt Nam

  GP Hà Tĩnh: Giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Việt Nam

  1/12/2019 11:46:33 AM
 • Đức TGM Marek Zalewski chúc mừng Giáng Sinh 2018

  Đức TGM Marek Zalewski chúc mừng Giáng Sinh 2018

  1/6/2019 2:15:31 PM
 • Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: CN IV mùa Vọng

  Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: CN IV mùa Vọng

  1/5/2019 12:26:27 PM
 • Lễ hội Giáng Sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (22.12.2018)

  Lễ hội Giáng Sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (22.12.2018)

  1/4/2019 8:24:54 PM
Trang: 6 / 28 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11