Video

 • TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.11.2018)

  TTMV: Cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé (12.11.2018)

  12/3/2018 5:36:01 PM
 • Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Đông Quang

  Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Đông Quang

  11/25/2018 3:10:57 PM
 • Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời

  Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời

  11/23/2018 1:40:45 AM
 • TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 2)

  TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 2)

  11/16/2018 9:02:24 AM
 • TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 1)

  TTMV: Hội ngộ Liên tôn 2018 (Phần 1)

  11/15/2018 4:59:58 PM
 • ĐTGM Marek dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp

  ĐTGM Marek dâng lễ cho cộng đồng nói tiếng Pháp

  11/14/2018 2:59:01 AM
 • 10 năm tái lập Caritas Việt Nam

  10 năm tái lập Caritas Việt Nam

  11/11/2018 7:43:55 AM
 • Trực tuyến: Thánh lễ mừng bổn mạng Học viện (22/10)

  Trực tuyến: Thánh lễ mừng bổn mạng Học viện (22/10)

  11/9/2018 9:07:19 AM
 • Kỷ niệm đáng nhớ về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Kỷ niệm đáng nhớ về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  11/7/2018 9:24:02 AM
 • Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  Tiếng Hát Giáo Đường 2018: Vòng Tranh Tài (3)

  11/4/2018 4:39:17 AM
 • ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  ĐTC Phanxicô tôn phong Hiển Thánh cho 7 chân phước

  11/1/2018 2:14:45 AM
 • Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sư Phanxicô Hải Linh (16.10.2018)

  10/31/2018 5:15:02 PM
 • Đêm nhạc ``Tình ca Giêsu`` - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  Đêm nhạc "Tình ca Giêsu" - Câu Lạc Bộ Lửa Hồng (10/2018)

  11/1/2018 1:01:22 PM
 • Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  Đêm Thánh ca Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (15.10.2018)

  10/31/2018 9:15:15 PM
 • Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  Cha Phaolô Lê Tấn Thành: mẫu gương sống phó thác

  10/28/2018 9:19:23 PM
 • Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  Chứng từ của một người trẻ đồng hành với bệnh nhân ung thư

  10/28/2018 12:57:15 AM
 • Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành: Bài giảng của Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  10/29/2018 2:38:46 PM
 • Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  Trực tuyến: Thánh lễ an táng Linh mục Phaolô (10.10.2018)

  10/28/2018 8:57:29 AM
 • Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Con người của nhiều tương phản - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/27/2018 3:23:30 AM
 • Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  Người là thầy của tôi - Thánh lễ cầu cho cha Phaolô Lê Tấn Thành

  10/26/2018 9:26:16 PM
 • ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  ÐGH Phanxicô và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ

  10/25/2018 6:52:15 PM
 • Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Giới trẻ Công giáo VN hướng về THĐGM 2018

  10/26/2018 12:51:21 PM
 • Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  Thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ

  10/21/2018 9:36:21 AM
 • Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  Cầu nguyện với cộng đoàn TAIZÉ: Nữ Vương Mân Côi (3.10.2018)

  10/22/2018 3:18:39 PM
 • Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

  10/20/2018 6:58:50 PM
 • Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  Đức TGM Marek Zalewski dâng lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

  10/19/2018 1:17:06 AM
 • Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  Đức TGM Zalewski thăm Tòa TGM Sài Gòn

  10/19/2018 10:16:26 AM
 • Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II của HĐGMVN (27.9.2018)

  10/19/2018 1:16:30 AM
 • Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Cuộc gặp gỡ đại kết với giới trẻ Kitô (25.9.2018)

  10/20/2018 2:00:14 PM
 • Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  Tông du Estoni: Thánh lễ tại Tallin (25.9.2018)

  10/16/2018 2:30:36 AM
Trang: 6 / 26 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11